Nuomonės

2021.03.05 09:59

Ramunė Sotvarė-Šemetienė. O kokia yra tavo socialinė lytis?

Ramunė Sotvarė-Šemetienė , apžvalgininkė2021.03.05 09:59

Prasidėjus „Stambulo“ karui, bičiulių klausiu: kaip manai, kokia yra tavo socialinė lytis? Nė vienas neatsakė.


Tik atrodo, kad tai yra paprasta. Kad galėtum, pirma turi suvokti, kokį elgesį, savybes, socialiai sukonstruotą vaidmenį tavo aplinka, visuomenė, kurioje esi, priskiria moterims ar vyrams. Tada reikėtų galvoti, kiek tavo įgimtos, įgytos savybės, pasirinktas elgesys ir gyvenimo būdas sutampa.

Savo esme, tai įsivertinimas, kiek atitinki masinės sąmonės stereotipą, taikomą lyčiai. Būdamas visiškai toks pat, kitaip atrodytum gyvendamas Skandinavijoj, Afrikoj ar Islamo valstybėj.

Kai kur socialinis lyčių vaidmuo slenka neutralumo link. Kai kur – priešingai, teisingu suvokiamo elgesio ir socialinių vaidmenų skirtumai nubloškia žmones į priešingas gyvenimo barikadas.

Lietuvoje visi teoriškai galim maždaug taip pat, bet neutralia jos niekaip nepavadinsi.

Bene kiekvienas jaučiam primestą vyraujančio elgesio stereotipo naštą, kurios sunkumą lemia ir amžius, ir gyvenimo vieta, įgimti polinkiai, o dar labiau – socialinis burbulas, kuriam esi.

Tarsi savaime žinoma, kad tikras vyras yra tas, kuris stiprus, kuris uždirba, kuris globoja. Ir geidžia moters. Moteris turėtų būti švelni ir grakšti, gali dirbti ir daryti karjerą, bet dėl to ji dar nėra atleista nuo pareigos namams ir vaikams.

Jau žavimės daug pasiekusiomis, bet jeigu paaiškėja, kad ji dar turi šeimą, skiria laiko vyro poreikiams ir vaikams, jos vertė didėja. Na, o jeigu gali pasiūlyti ir savo ypatingų receptų, tai jau kaip ir tobula.

Kai sako, kad ana – „boba su kiaušais“, tai iš tiesų sako, kad neatitinka socialiai sukonstruoto elgesio modelio, atlieka ne tą vaidmenį, kuris dominuoja visuomenės sąmonėje kaip tobulas. Jeigu vyrui primena, kad jis be jų, tai taip pat bando pastatyti į vietą, siunčia signalą „susiimti“, o tuo pačiu psichologiškai terorizuoja.

Jeigu skyrybos, tai labiau galvojame, kad vaikai turi būt su mama, nes o kaip kitaip?

Vienišas vyras – lyg ir nieko bloga. Vieniša moteris vis dar sukelia spontanišką gailestį, užuojautą. Vargšė, niekas nepaėmė. Tas konservatyvios tradicijos padiktuotas gailestis gali sukelti kitaip galvojančiam, kitokių poreikių turinčiam, jau kitame pasaulyje gyvenančiam, seriją neigiamų emocijų.

Kai sako, kad ana – „boba su kiaušais“, tai iš tiesų sako, kad neatitinka socialiai sukonstruoto elgesio modelio, atlieka ne tą vaidmenį, kuris dominuoja visuomenės sąmonėje kaip tobulas. Jeigu vyrui primena, kad jis be jų, tai taip pat bando pastatyti į vietą, siunčia signalą „susiimti“, o tuo pačiu psichologiškai terorizuoja.

Kultūros, tradicijų, papročių ar kokio garbės kodekso sukurtas supratimas apie teisingumą ir tvarką yra toks stiprus, kad apsigyvenęs galvose ir kovodamas už savo teisę būti vieninteliu, gali provokuoti ką tik nori – smurtą, terorą, patyčias. „Stambulo“ karas kaip tik apie tai.

Kumštis į nosį už blogą vakarienę ar seksą, už viršvalandžius ar per platų šypsnį kam nereikia. To jau nebėra? Dar ir kaip yra, bet baisiau už tą kumštį yra smurto ar patyčių pateisinimas tradicija, papročiu ar dar kuo. Bausmė už neatitikimą stereotipui, bandymas įsprausti į rėmą, nepaisant kitokio supratimo ar prigimimo, tikslų, norų.

Žmonių sąmonė yra labiausiai inertiška sritis, kertinės nuostatos kinta lėtai, didesniems pokyčiams reikia kelių kartų.

Jeigu Stambulo ar kokia kita konvencija kuria prielaidas, kad tradicija ar atgyvenusiais papročiais grįsto absurdo mažėtų greičiau, tai neaišku – kodėl ji vis dar voliojama.

Tai kokia yra jūsų socialinė lytis? Ar jau esate tikras, kad ryt negausit į nosį? Netapsit boba su kiaušais ar diedu be jų?

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ

Populiariausi