Nuomonės

2020.01.12 15:49

Zigmas Vitkus. „Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta Holokauste nedalyvavo...“. Kas tuo abejoja?

Zigmas Vitkus, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras2020.01.12 15:49

Po poros savaičių Gitanas Nausėda vyks savo pirmojo vizito į Izraelį, kuriame dalyvaus tarptautiniame Holokausto atminimo forume ir susitiks su šios šalies prezidentu. Lyg tyčia, o iš tikrųjų tyčia, Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas, LVŽS frakcijos narys Arūnas Gumuliauskas pasiūlė Seime priimti rezoliuciją, kuri pripažintų, kad Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta Holokauste nedalyvavo, nes tuo metu buvo okupuota.

Prieš rašydamas šį komentarą svarsčiau, ar nevertėtų šio keisto pasiūlymo (ar išsišokimo) nutylėti, vis dėlto šį bei tą preventyviai norėtųsi pasakyti – iš dalies dėl susierzinimo, iš dalies dėl noro užakcentuoti paprastą tiesą svarbaus vizito išvakarėse...

O ši paprasta tiesa yra tokia: joks Izraelio premjeras ar prezidentas, joks aukštas valstybės atstovas nėra kaltinęs Lietuvos valstybės ar lietuvių tautos, kaip kolektyvo, vykdžius Holokaustą. To niekada nėra dariusi ir Lietuvos žydų bendruomenė.

Aštresnių pasisakymų lietuvių atžvilgiu iš Izraelio pareigūnų yra nuskambėję pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais, pavyzdžiui, atidengiant paminklą Holokausto aukoms Paneriuose. Tačiau šios radikalios ištaros veikiau buvo susijusios su pareiškėjų nuogąstavimu, netgi baime, prasiskverbusia, manau, iš praeities į to meto tikrovę, kad atsikūrusi Lietuvos valstybė nepripažins Holokausto reikšmės, neigs dalies lietuvių dalyvavimą jame, o aukų atminimo įamžinimas vyks ne taip, kaip dera. Tuomet jis išties vyko vangokai, – nors ir ne dėl blogos valios.

Žinia, Holokausto metu ir iškart po jo (pavyzdžiui, DP stovyklose) nuskambėjo žydų kaltinimų ir net prakeikimų lietuviams, esą jie buvę nacių parankiniai ir žudikai. Bene žymiausias tokio pareiškimo pavyzdys – žymaus Kauno gydytojo Elhanano Elkeso testamentas savo vaikams. Tokius dokumentus, kuriuos labai skaudu skaityti, visgi turėtume suprasti to meto siaubingame, neįmanomai sukrečiančiame geto gyvenimo ir mirties kontekste.

O ši paprasta tiesa yra tokia: joks Izraelio premjeras ar prezidentas, joks aukštas valstybės atstovas nėra kaltinęs Lietuvos valstybės ar lietuvių tautos, kaip kolektyvo, vykdžius Holokaustą.

Praėjus septyniems dešimtmečiams nuo Holokausto žinome, kad šiame nusikaltime dalyvavo keli tūkstančiai lietuvių (vyrų). Išties mažuma, palyginti su visa populiacija, tačiau persekiojamų, marinamų ir žudomų žmonių akyse galėjusi atrodyti kaip visos mūsų tautos reprezentantai.

O šiandien, – norėtųsi tai dar sykį pakartoti, – niekas, išskyrus visuomenės ir politikos marginalus ar populistus, lietuvių tautai kaip kolektyvui ir Lietuvos valstybei nepriekaištauja. Tariamas tokio „priekaišto“ egzistavimas tėra privačioje ir viešoje komunikacijoje funkcionuojantis stereotipas (ypač mėgstamas užstalės pokalbiuose), kurį paprašius pagrįsti, svarių argumentų neišgirstumėte. Todėl A. Gumuliausko pasiūlyta rezoliucija yra... Na, nežinau. Kadangi projektas dar nepagarsintas – sunku pasakyti... Sukelti nepatogumų prezidentui? Įgelti „žydams, kurie vis kažko nori“? Sau ir kitiems pademonstruoti, kad Lietuvos nepastumdysi? Patenkinti kokios nors politinių aktyvistų grupės reikmes? Dėl viso pikto pakartoti „užkeikimą“, kad Lietuva tikrai nedalyvavo?

Nors to užkeikimo nereikia. Lietuva išties nedalyvavo. Nes buvo okupuota ir sunaikinta. O visuomenė irgi nedalyvavo, nes dalyvauja individai. Nė vienas rimtas (turintis žinių ir atodairą) istorikas, politikas ar platesnio akiračio asmuo nesiims taikyti kolektyvinės atsakomybės principo visai tautai, tarsi ji būtų asmuo. Tai Stalino ir Hitlerio pozicija. Arba neims reikalauti atsakomybės iš kelių milijonų žmonių vienu metu.

Praėjus septyniems dešimtmečiams nuo Holokausto žinome, kad šiame nusikaltime dalyvavo keli tūkstančiai lietuvių (vyrų). Išties mažuma, palyginti su visa populiacija, tačiau persekiojamų, marinamų ir žudomų žmonių akyse galėjusi atrodyti kaip visos mūsų tautos reprezentantai.

Tad kam tas Seimo Laisvės kovų komisijos pirmininko siūlymas? Koks jo tikslas? Kam jis adresuojamas? Kadangi, kaip jau minėjau, rezoliucijos projektas dar rengiamas, nežinia, kas ir kaip ten bus surašyta, todėl šį komentarą rašau preventyviai – norėdamas priminti, kad vartų nereikia laužti, nes jie atviri.

Kas išties, mano akimis, galėtų būti prasminga, tai rezoliucija ar koks nors kitas dokumentas, atkreipiantis mums palankių valstybių dėmesį (kartu ir Izraelio, JAV) į tai, kad Kremlius stengiasi sistemingai kurti Lietuvos, kaip nacių sąjungininkės, ir lietuvių visuomenės, kaip esą aktyviai dalyvavusios Holokauste ar jį palaikiusios, vaizdinį bei pateikti šiandienos Lietuvą kaip faktus apie Holokaustą dangstančią valstybę.

Populiariausi