Verslas

2021.02.23 09:55

Kauno taryba patvirtino 2021 m. biudžetą – bus didesnis, bet deficitinis

atnaujinta 10.17
Valdemaras Šukšta, LRT.lt2021.02.23 09:55

Antradienį nuotoliniu būdu susirinkusi Kauno miesto taryba pritarė šių metų biudžetui. Jo dydis sieks 390,4 mln. eurų ir tai yra 15 mln. eurų didesnis nei pernykštis. Tačiau savivaldybė sprendimo projekte nurodžiusi, kad planuojama surinkti mažiau pajamų nei ketinama išleisti.

Tarybos posėdyje Kauno miesto savivaldybės Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja Roma Vosylienė sakė, kad biudžetas bus 15 mln. eurų didesnis nei 2020 m. dėl gautos didesnės dotacijos iš valstybės.

Kaip aiškinama sprendimo projekte, į Kauno miesto savivaldybės 2021 metų biudžetą planuojama surinkti 343,4 mln. eurų pajamų ir 390,4 mln. eurų. Vadinasi, Kauno miesto biudžetas šiemet bus deficitinis ir planuojama, kad trūks beveik 47 mln. eurų.

R. Vosylienė minėjo, kad siūloma tvirtinti išlaidų dydį tokį patį, kaip ir pajamų, t. y. 390,4 mln. eurų. Ji dar sakė, kad parengus projektą buvo gauta papildoma informacija iš ministerijų: Kaunui papildomai skirta 339 tūkst. eurų iš valstybės, kurios įskaitomos į savivaldybės biudžetą.

„68 tūkst. eurų šių lėšų – konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, 50 tūkst. eurų – miškotvarkos projektui ir 221 tūkst. eurų – Europos Sąjungos dalinai finansuojamiems projektams, iš jų daugiausiai – projektui „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos infrastruktūros tobulinimui“, – aiškino R. Vosylienė.

Balsuojant dėl 2021 m. Kauno miesto biudžeto, 31 tarybos narys pasisakė „už“, 5 susilaikė, o vienas narys balsavo „prieš“.

Savivaldybės įsiskolinimas – 55 mln. eurų

Be to, savivaldybė planuoja imti 14,4 mln. eurų dydžio paskolą.

Anot R. Vosylienės, 5 mln eurų atitektų S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadiono rekonstrukcijai, 7,6 mln. eurų – Kauno pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje rekonstravimui, o 1,8 mln. eurų – Miesto sodo skvero su prieigomis kapitaliniam remontui.

Taip pat savivaldybė, pagal pasirašytas paskolų sutartis 2021 m. turi grąžinti 7,7 mln eurų. Dar 6,7 mln. eurų Finansų ministerija leidžia savivaldybei skolintis, įvertinus šalies situaciją. R. Vosylienė atsakė, kad bendras savivaldybės įsiskolinimas šiuo metu siekia 55 mln. eurų.

Daugiausia pajamų – iš GPM

Biudžeto projekte rašoma, kad svarbiausias savivaldybių biudžetų pajamų šaltinis yra gyventojų pajamų mokestis (GPM). Kaunas prognozuoja, kad iš GPM surinks 177,3 mln eurų eurų (1,2 mln. eurų mažiau nei 2020 metais).

Planuojama, kad į savivaldybės biudžetą bus gauta 12,4 mln. eurų įmokų už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų bei statinių nuomą, 6,6 mln. eurų – vietinės rinkliavos, 570 tūkst. eurų – pajamų iš mokesčių už aplinkos teršimą, 300 tūkst. eurų – mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, 5,4 mln. eurų – pajamų už materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą (įskaitant 600 tūkst. eurų – žemės realizavimo pajamos ir 4,8 mln. eurų – kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos).

„Kauno miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos iš mokesčių ir kitų pajamų (be dotacijų) sudaro 225,4 mln. eurų, t. y. 34 tūkst. eurų mažiau nei buvo patvirtinta 2020 m. biudžete“, – rašoma sprendimo projekte.

Taip pat planuojama, kad gauti 118,1 mln. eurų pajamų iš dotacijų, iš kurių 116,3 mln. eurų – valstybės biudžeto dotacijos. 1,75 mln. eurų – Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšos

Beveik pusė asignavimų – švietimui

Palyginti su 2020 m. asignavimų sumos padidėjo švietimo, kultūros, sportui, socialinei bei sveikatos apsaugai, aplinkos apsaugos sritimis. Mažiau lėšų planuojama skirti miesto infrastruktūros bei tvarkymo sričiai, taip pat – bendroms valstybės paslaugoms.

Sportui asignavimų suma išaugo kone perpus – 41 proc, o miesto infrastruktūra ir tvarkymas gaus ketvirtadaliu mažiau pinigų nei pernai.

Švietimo įstaigų prekių ir paslaugų bei turto įsigijimo išlaidoms planuojama skirti šiek tiek mažiau lėšų, nes, kaip rašoma sprendimo projekte, daugelio įstaigų veikla kol kas vykdoma nuotoliniu būdu. Tačiau 13 proc. daugiau pinigų atiteks Kauno miesto švietimoį staigų pastatų ir kiemo statinių remontui ir priežiūrai. Mokslo ir technologijų populiarinimo centro Kaune sukūrimo darbams tęsti numatyta 4 mln. eurų.

Iš valstybės biudžeto 2021 metams švietimui skirta dotacijų 97,5 mln. eurų. Didžiausia suma – 13,8 mln. eurų – ugdymo reikmėms finansuoti, 1 mln. eurų – skaitmeninio ugdymo plėtrai, 1,9 mln. eurų – neformaliojo vaikų švietimo programai įgyvendinti, 73,3 tūkst. eurų – konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų finansuoti.

Kultūros srityje nurodyta, kad Kultūros ministerija 2021 metams Kaunui skyrė 92 tūkst. eurų valstybės dotaciją, iš jų 90,6 tūkst. eurų – kultūros įstaigų darbuotojams darbo užmokesčiui padidinti. Dėl karantino ir nuotolinio darbo, kultūros įstaigų prekėms ir paslaugoms bei turtui įsigyti 2021 metams planuojama skirti 22,9 proc. mažiau pinigų nei 2020 m. Papildomą finansavimą gaus projektas „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 m.“.

„Numatyta 3,4 mln. eurų, iš jų 2,4 mln. eurų biudžeto lėšų (1,2 mln. eurų daugiau nei 2020 metais) ir 1 mln. eurų – valstybės biudžeto dotacija. Kultūros įstaigų ir viešų renginių organizavimui planuojama 1,4 mln. eurų, 300 tūkst. eurų – programos „Iniciatyvos Kaunui“ finansuojamiems kultūros projektams“, – skelbiama biudžeto projekte.

Sporto srityje daugiausiai lėšų atiteks infrastruktūros statyboms arba rekonstravimui: S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro stadionui, Kauno pramogų ir sporto rūmams Nemuno saloje, irklavimo trasos įrengimui Lampėdžio ežere, Kauno sporto halei.

Socialinei pašalpai nepasiturintiems miesto gyventojams numatyta 6,5 mln. eurų. Tai yra milijonu eurų daugiau nei 2020 metais. Socialinių paslaugų teikimui vaikams, likusiems be tėvų globos, šeimoms, susiduriančioms su sunkumais, vaikams su negalia, darbingo amžiaus asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims 2021 m. projekte numatyta 33,3 proc. daugiau lėšų nei pernai.