Lietuvoje

2017.11.18 21:20

Kaune atidengtas paminklas Lietuvos karininkams

Loreta Mačiulienė 2017.11.18 21:20

Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinėse atidengtas paminklas Lietuvos kariuomenės karininkams – sovietinės ir nacistinės okupacijų aukoms – atminti. Paminklą savo lėšomis pastatė karių artimieji. 

Aukštųjų Šančių karių kapinėse įamžintas Lietuvos karininkų – sovietinės ir nacistinės okupacijos aukų – atminimas. Penkiose stelose iškaltos jų pavardės. 813  žuvo ar buvo nužudyti sovietų, 26 gyvybes pasiglemžė nacistinis režimas.

Atidengtas ir šalia stelų pastatytas pagrindinis, Lietuvos karininkams ir laisvės kovų dalyviams skirtas paminklas. 

Daugumos čia įamžintųjų žūties ir palaidojimo vietos – nežinomos. Žuvę tremtyse ar partizaninėse kovose, lageriuose, sušaudyti kalėjimuose ir nežinia kur užkasti.

„Paliktos žaizdos žmonių ir tautų sąmonėje ne tik gyvos savo skausmu, bet ir savo nuodais, kurių yra paleista“, – kalbėjo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis.

„1945 metų gegužę Europa šventė Antrojo pasaulinio karo pabaigą. Lietuvoje tuo metu liejosi kraujas ir vyko partizaninė kova, pareikalavusi daugiau kaip 22 tūkst. jaunų vyrų ir merginų gyvybių“, – sakė partizanas Vytautas Balsys.

Paminklo idėjos autorius – Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas Vytautas Zabielskas sako, kad paminklą planuota statyti Vilniuje, bet ten vietos jam neatsirado.

„Dar baimė dėl kai kurių pavardžių tvyro Lietuvoje, nesibijojo ir Kaunas maloniai priėmė. Darbo ėmėsi architektas Stasys Putvis jis yra Stasio Putvio-Putvinskio vaikaitis“, – pasakojo paminklo idėjos autorius Vytautas Zabielskas.

„Viso gyvenimo svajonė, todėl, kad šiukšlyne palikti ir pirmą kartą Nepriklausomoje Lietuvoje pagerbti. Iki šiol jų nebuvo, atrodo nebuvo jų kančios, jų aukos“, – sakė Norilsko lageriuose žuvusio Lietuvos karininko, kapitono Liudo Literskio dukra Violeta Zabielskienė.

Aukštųjų Šančių karių kapinėse palaidoti carinės Rusijos, Vokietijos ir Lietuvos kariai.