Lietuvoje

2020.01.22 16:28

Išrinktas naujas Vilniaus universiteto rektorius – juo tapo istorikas Rimvydas Petrauskas

LRT RADIJAS, LRT.lt2020.01.22 16:28

Baigėsi Vilniaus universiteto (VU) rektoriaus rinkimai. VU Taryba nauju universiteto vadovu penkerių metų kadencijai išrinko Rimvydą Petrauską. Šiuo metu jis yra VU Istorijos fakulteto dekanas. Išrinktasis rektorius pareigas pradės eiti 2020 m. balandžio 1 d.

„Tai yra didžiulė atsakomybė. Noriu padėkoti Vilniaus universiteto bendruomenei už palaikymą, paramą, kurią jaučiau visą šį laikotarpį. Dabar visi kartu turime dirbti universitetui“, – sako R. Petrauskas.

Naujasis VU rektorius pabrėžia, kad universitetas turi būti viena bendruomene.

„Toks, koks jis atsirado viduramžiais, toks ir turi išlikti. Universiteto vizija yra universitetas, kuris išplečia civilizacijos ribas, keičia visuomenę, mąstymą, kuria ir diegia naujas idėjas bei technologijas. Tam tikslui pasiekti reikia suburti bendruomenę“, – akcentuoja R. Petrauskas.

VU rektorius ragina kalbėti ne apie reformas, o universiteto įgalinimą.

„Yra daug padaryta, daug ką reikia pratęsti, yra idėjų, ką reikia keisti, bet pagrindinis dalykas yra sutelktumas. Rektoriaus misiją ir veiklą suprantu kaip telkiančią vadovavimui. Rektorius vadovauja bendruomenei, kad ši vieningai veiktų“, – LRT RADIJUI kalba R. Petrauskas.

„Vilniaus universitetas, kaip stipriausia ir didžiausia aukštoji mokykla, turi imtis atsakomybės ir iniciatyvos – nelaukdamas valdžios atsakymų pasiūlyti įvairių problemų sprendimo variantus.

VU jau dabar peržengia nacionalinio universiteto lygį. Kuo toliau, tuo labiau tai stiprės. Mūsų vieta – tarp stipriausių Europos universitetų“, – neseniai LRT.lt sakė 47 metų istorikas R. Petrauskas.

Išrinkti naująjį VU rektorių Tarybai prireikė dviejų balsavimo ratų. Pirmajame rate nė vienas kandidatas nesurinko reikiamos Tarybos narių balsų daugumos.

Dėl VU rektoriaus pareigų, be prof. dr. R. Petrausko, varžėsi dar 5 kandidatai: Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. habil. dr. Jūras Banys, VU Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis, Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. dr. Eimutis Juzeliūnas, „Bigelow“ vandenynų mokslų laboratorijos Vienos ląstelės genomikos centro JAV direktorius, vyresnysis mokslininkas prof. dr. Ramūnas Stepanauskas bei dabartinis VU rektorius prof. dr. Artūras Žukauskas.

Kaip paskelbė VU, į antrąjį balsavimo ratą pateko prof. dr. Ramūnas Stepanauskas ir prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Daugiausia balsų Tarybos nariai skyrė prof. dr. Rimvydui Petrauskui, jis gavo 8 balsus.

Prof. dr. R. Petrauskas yra VU Istorijos fakulteto dekanas, Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Valstybinės lituanistinių tyrimų sklaidos programos pirmininkas, Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto prezidentas, Tarptautinės Vokiečių ordino tyrimų istorinės komisijos narys, Vasario 16-osios fondo tarybos narys, buvęs Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys.

Vadovaujantis VU statutu, rektorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 7 Tarybos nariai iš 11. Jeigu balsuojant pirmąkart nė vienas kandidatas nesurenka nustatytos balsų daugumos, rengiamas antras balsavimo ratas, kuriame dalyvauja daugiausia ir vienodai balsų surinkę kandidatai.

Trečiasis balsavimo ratas rengiamas, jei per pirmuosius du ratus nė vienas kandidatas nesurenka nustatytos balsų daugumos. Trečiajame rate rektorius išrenkamas ne mažesne kaip 5 balsų dauguma, kiekvienam posėdyje dalyvaujančiam Tarybos nariui balsuojant atvirai už arba prieš vieną iš kelių daugiausia ir vienodai balsų antrajame balsavimo rate surinkusių kandidatų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatą lemtų posėdžiui pirmininkaujančio Tarybos nario balsas.

VU rektorius – tai vienasmenis VU valdymo organas ir VU vadovas, kuris kartu su Taryba ir Senatu rūpinasi VU autonomijos, bendruomenės savivaldos užtikrinimu ir veiklos kokybe.

Apie R. Petrauską

1990 m. R. Petrauskas baigė Vilniaus 44-ąją vidurinę mokyklą (dabar Senvagės gimnazija).

1990–1997 m. Rimvydas Petrauskas studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Nuo 1998 m. dirba Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedroje. Studijavo ir stažavosi Bazelio, Berlyno laisvajame, Greifsvaldo, Krokuvos universitetuose, Herderio institute Marburge.

2001 m. lapkričio 16 d. Vilniaus universitete apgynė istorijos mokslų daktaro disertaciją „Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis-struktūra-valdžia“.

Tyrinėjimų kryptis – XIII–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė ir socialinė istorija, Viduramžių recepcija moderniojoje visuomenėje.

Nuo 2007 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas, nuo 2010 m. profesorius.

Nuo 2012 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas. Lietuvos mokslų akademijos tikras narys. Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas.

Populiariausi