Nuomonės

2020.09.19 17:03

Benas Lyris. Dievas nėra darbdavys – jis viską duoda iš malonės

Benas Lyris, kunigas ir poetas2020.09.19 17:03

Šio sekmadienio Evangelija ir vėl kalba palyginimais. Šįkart evangelistas Matas kalba apie vynuogyno darbininkus, jų liejamą prakaitą ir atlygį už sunkų darbą.

Evangelistas Matas pasakoja apie tuos darbininkus, kurie dirbo nuo ankstaus ryto, liejo prakaitą, prie kurių vėliau prisijungė ir kiti darbininkai. Galiausiai, atėjus vakarui, tiek pirmieji, tiek ir vėliau atėjusieji dirbti gavo vienodą užmokestį. Palyginimas atskleidžia Dievo meilę žmogui. Dievo meilė visada tapatinama su gailestingumu.

Dievas ne kaip darbdavys, kuris moka tiek, kiek nusipelnai: jis viską duoda iš malonės. Mūsų gyvenimas yra taip pat iš malonės. Norint suprasti tokį Dievo meilės gylį, reikia suprasti, kad gyvenimas, kurį mes gavome, yra Viešpaties malonės dovana. Tik Dievas gali taip stipriai mylėti, kad palikti viską ir eiti ten, kur yra žmogus.

Dažnai mes pavydime kitiems tik todėl, kad jie turi daugiau. Dažnai pagalvojame, kad kiti daro tiek pat, ar net mažiau, o gauna daugiau.

Šio sekmadienio Evangelijos pavyzdys apie Dievo meilę, apie vynuogyno darbininkus, kurie pavydėjo vėliau atėjusiesiems to paties užmokesčio yra analogija mūsų gyvenimo. Dažnai mes pavydime kitiems tik todėl, kad jie turi daugiau. Dažnai pagalvojame, kad kiti daro tiek pat, ar net mažiau, o gauna daugiau.

Labai dažnai mus apninka liūdesys, kuomet pradedame save lyginti su kitais. Tačiau jeigu krikščionis laimina kitą krikščionį gyvenimu, jis pats tampa pilnas gyvenimo.

Kažkada Vytauto Didžiojo universitete (VDU), dvasingumo teologijos paskaitoje, profesorius papasakojo vieną palyginimą. Buvo vienas žmogus, kuris visą gyvenimą buvo tikintis, praktikuojantis ir ieškantis Dievo bei gyvenantis pagal Dievo įsakymus. Buvo ir kitas žmogus, kuris niekada nepažino Viešpaties, kuris visą gyvenimą gyveno laisvai, nepažino Dievo veido, tačiau paskutinę akimirką atsivertė ir išpažino Viešpatį. Abudu jie nuėjo į Dievo artumą.

Žmogus, jeigu jis iš tiesų šventas, ir jis gyveno su Dievu, jam nėra liūdna, kad kitas žmogus yra laimingas, ir kad gauna tą pačią Dievo meilę ir malonę.

Profesorius tada mūsų paklausė, kaip mes manome, ar nėra vidinio pavydo tam, kuris gyveno šventą gyvenimą, dėl kito, kuris negyveno švento gyvenimo, nesigręžė prie Dievo, tačiau galiausiai gavo tą patį? Mums bemąstant, profesorius pateikė atsakymą. Anot jo, tas žmogus, jeigu jis iš tiesų šventas, ir jis gyveno su Dievu, jam nėra liūdna, kad kitas žmogus yra laimingas, ir kad gauna tą pačią Dievo meilę ir malonę.

Dėkokime šiandien mes visi, atpažinę Dievo meilę. Dievas mus labai stipriai myli. Nusileiskime į savo pačių širdį. Stenkimės nepavydėti laimės, džiaugsmo, Dievo malonės ir gražių dalykų vieni kitiems. Geriau patys vieni kitus laiminkime ir linkėkime to, ko patys norėtume gauti savo kasdienybėje. Amen.

Populiariausi