Nuomonės

2020.09.05 17:09

Benas Lyris. Pasaulį galime pakeisti tik savo pačių širdimis

Benas Lyris, kunigas ir poetas, LRT.lt2020.09.05 17:09

Evangelija šį sekmadienį yra vilties Evangelija. Tai kartu ir gyvenimo išeičių ieškanti Evangelija.

Kaip gražiai evangelistas Matas įdeda į Jėzaus lūpas šiuos žodžius: „iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite Žemėje, bus surišta ir Danguje“ ir „ką atrišite Žemėje, bus atrišta ir Danguje“. „Dar sakau Jums, kas iš jūsų susitars Žemėje dviese melsti tokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas tai suteiks. Kur du ar trys, susirinkę mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe“, – sako Jėzus.

Kiek daug dalykų, ypatingai šioje sudėtingoje situacijoje visame pasaulyje, mes galėtume išspręsti, jei būtume vieningi, jeigu ieškotume išeičių spręsti problemas ir atsisakytume kaltinimų kultūros. Jeigu mums stipriai reikėtų vienas kito, kaip Jėzui reikėjo apaštalų, kaip apaštalams reikėjo Jėzaus, mes, praktiškai, galėtume nuversti kalnus.

Mes galime pakeisti pasaulį tik savo pačių mintimis, savo pačių rankomis ir savo pačių širdimis. Kiek dedame investicijų į pasaulį ir į kitus, tiek pasaulis ir keičiasi.

Šiandien Lietuvoje, o ir visame mūsų kontinente yra labai daug susipriešinimo, daug baimių, daug gąsdinimo, daug kiršinimo. Tai vienintelis dalykas, kuris padėtų mums išeiti iš to, yra gebėjimas suvokti, kad mes galime pakeisti pasaulį tik savo pačių mintimis, savo pačių rankomis ir savo pačių širdimis. Kiek dedame investicijų į pasaulį ir į kitus, tiek pasaulis ir keičiasi.

Jėzus bene vienintelis žmonijos istorijoje buvo tas, kuris sugebėjo ne kapoti galvų ir neieškoti kaltų, bet laiminti ir suteikti gyvenimą. Tą pačia galią Jėzus paliko apaštalams. Jis juk ir sako: „tai, ką jūs surišite, bus surišta, ką atrišite, bus atrišta“.

Tačiau akcentas sekmadienio Evangelijoje pagal Matą yra „atrišta“. Tai yra tai, kam Jūs atleisite, kam Jūs leisite eiti toliau, ką Jūs išgelbėsite.

Lietuva yra vieno didelio pasaulio megapolio vienas miestas.

Šiandien mes išgyvename krizę, kad, atrodo, esame niekam nereikalingi. Tik Dievui. Tik savo artimiesiems, tėvams, gal dar keliems draugams. Būkime atviri Dievo dvasiai. Būkime panašūs į Dievo dvasią. Leiskime, kad Dievo dvasia perkeistų mūsų pačių dvasią. Siekime, kad mums, iš tiesų, nuoširdžiai reikėtų kitų, kad gebėtume ne tik kaltinti, kapoti vieni kitiems galvas, kritikuoti, skalvytis, bet ir gelbėti, mylėti, apkabinti vieni kitus.

Taip gražiai Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas per savo ingresą yra pasakęs, kad Lietuva yra vieno didelio pasaulio megapolio vienas miestas. Mes galime būti tvirti tik ieškodami išeičių vienas kito gyvenimui. Tik išteisindami vieni kitus, tik gebėdami suprasti, kad kiekvienas esame suklydęs ir galime būti gražūs ne tada, kada apipilsime vieni kitus purvais, tačiau tada, kada suteiksime vienas kitam gražų naujo gyvenimo šansą ir galimybę.

Būsime gražūs tada, kada mums taip stipriai reikės vienas kito, kaip kad apaštalams reikėjo Dievo ir kaip Kristui reikėjo apaštalų. Amen.