Lietuvoje

2018.05.21 19:30

Advokatė: naujajame Darbo kodekse įtvirtintas darbo ir šeimos darnos principas

Darbo ir šeimos darnos principas reiškia, kad abi šalys turi stengtis suderinti šias sritis, niekas negali turėti pirmenybės. Taip apie naujuosius Darbo kodekso pakeitimus kalba dr. Vida Petrylaitė, VU Teisės fakulteto lektorė, advokatė. „Svarbu pažymėti ir tai, kad ne tik darbdaviai turi pareigą darbuotojui suteikti papildomas garantijas, bet ir patys darbuotojai neturėtų jomis piknaudžiauti“, – pabrėžia ji.

Specialistės teigimu, jeigu darbuotojas turi šeimą, šeiminių įsipareigojimų, tuomet jam tenka derinti šeimos gyvenimą ir darbą, o tai yra vienas didžiausių šiuolaikinių žmonių gyvenimo iššūkių.

„Dėl to Darbo kodekse įvedamas reguliavimas, kad darbdaviai žinotų savo pareigas, o darbuotojai galėtų naudotis savo teisėmis, išlaikydami proporcingumo principą tarp darbo ir šeimos pareigų. Tai yra pakankamai naujas darbo principas“, – teigia V. Petrylaitė.

Pasak advokatės, viena iš pagrindinių naujovių – darbdavio sprendimo motyvavimas: „Tai yra viena iš pagrindinių naujų taisyklių, kad neužtenka parašyti, jog prašymas nepatenkinamas, reikia ir aprašyti savo sprendimo priežastį. Tad turi vykti nuolatinis abiejų šalių bendradarbiavimas.“

Kaip aiškina specialistė, antra naujovė – darbdavys savo darbuotojo elgesį turėtų vertinti taip, kad jam būtų įmanoma derinti tiek šeimos, tiek darbo įsipareigojimus.

„Pavyzdžiui, darbdavys pastebi, kad darbuotojas kurį laiką pusvalandžiu vėluoja į darbą. Paprastai darbdavys paprašys darbuotojo pasiaiškinti, kas atsitiko. Darbuotojas paremia savo atsakymą šeiminėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, pasikeitė vaikų darželis, vaikas pradėjo lankyti mokyklą ir pan., o dėl to darbuotojui atsiranda nauji įsipareigojimai ir nukenčia darbas. Tokiu atveju darbdavys neturėtų skubėti įspėti darbuotoją, grasinti atleisti, tam darbo kodekse yra numatyta daug sąlygų nustatyti lankstesnį darbo grafiką“, – atskleidžia V. Petrylaitė.

Daugiau apie kodekso pokyčius – laidos įraše.