Lietuvoje

2020.04.12 07:54

Bažnyčių varpai skelbia Velykas, tik šįkart jos kitokios

LRT.lt 2020.04.12 07:54

Lietuvoje pirmą kartą karantino situacijoje švenčiamos Velykos. Šventojo Sosto nutarimu Velykos nebuvo  neperkeltos, liturgijos pritaikytos esamai situacijai.

Mišios vyksta katedrose, bet be žmonių. Velykų rytą nevyksta procesijos, bet 8 val. suskambo bažnyčių varpai.

Mišios vyksta be žmonių, be procesijų.

„Velykų rytą nebus procesijų, kaip įprasta, Mišios vyks be žmonių, tikimės, kad daugelis Mišių bus transliuojamos internetu, per televiziją ir radiją. Procesijos Velykų rytą, nevyks, bet 8 valandą bus skambinama varpais“, – pabrėžė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas

Jis sakė, kad nebus renkamos rinkliavos.

„Nėra reikalo skubėti atlikti Velykų išpažinties į bažnyčią“, – pabrėžė arkivyskupas. Jis sakė, kad ją galima atlikti iki birželio 29 dienos – Šv. Petro ir Povilo šventės.

Arkivyskupas ragino saugoti savo artimuosius, jis pabrėžė, kad Bažnyčia karantiną gali pratęsti. Tokį sprendimą Bažnyčia priims vėliau.