Eismas

2018.05.21 07:20

Vairuojančio kario parengtis – kitokia nei paprasto vairuotojo

Vytenis Kudarauskas, LRT.lt2018.05.21 07:20

Kariai, vairuojantys transporto priemones, turi gerai išmanyti savo darbo specifiką. Jam taip pat galioja atitinkama disciplina ir pareigybės. Transporto priemonę vairuojantis karys visų pirma atsako už savo kolegų sveikatą ir saugumą, todėl tai atsakingos pareigos, reikalaujančios ir specialaus pasiruošimo. Kaip ir pridera kariuomenei, šioje srityje vadovaujamasi konkrečiomis taisyklėmis, keliami atitinkami reikalavimai, galioja nustatyta tvarka.

Gali vairuoti tik jam priskirtą transporto priemonę

Pagrindinis reikalavimas kariui, kuris nori vairuoti Lietuvos kariuomenei priklausančius automobilius, yra galiojantis vairuotojo pažymėjimas. Karinį transportą, tam tikrais atvejais, gali vairuoti ir civiliai.

„Karines transporto priemones gali vairuoti tiek kariai, tiek civiliai darbuotojai. Svarbu, kad jie turėtų vairuotojo pažymėjimą, kuris leidžia vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemonę. 

Pavyzdžiui, administracinį transportą gali vairuoti turintys B kategoriją, o sunkvežimius, šarvuočius ar autobusus – turintys kitas privalomas kategorijas. Šiuo atveju vairuojančio kario kariniai laipsniai gali būti įvairūs“, – kas ir kokius kariuomenės automobilius gali vairuoti, LRT.lt komentuoja Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento atstovas Laimis Bratikas.

Tačiau yra ir ribojimų. Dažniausiai kariui vairuotojui priskiriama viena konkreti transporto priemonė. 

„Kariai gali vairuoti tik jiems priskirtą transporto priemonę arba kelias savo vieneto transporto priemones. Kitų vienetų transporto priemonių šiuo metu kariai vairuoti negali. Kaip minėjau anksčiau, bet kokiu atveju, norint vairuoti kitą transporto priemonę, privaloma turėti ir atitinkamą kategoriją“, – apie tam tikrus ribojimus kalba L. Bratikas.

Moko vairuoti ekstremaliomis sąlygomis

Pirmiausiai akcentuojama kario vairuotojo parengties specifika. Dažniausiai valdyti transporto priemonę jam tenka ekstremaliomis sąlygomis, todėl ir jo vairavimo įgūdžiai lavinami atsižvelgiat į tai, kokio pobūdžio užduotis teks vykdyti.

„Civiliai vairuotojai mokomi teorinių ir praktinių žinių. Kariškiai vairuotojai mokomi vairuoti ekstremaliomis sąlygomis – bekelėje, ant slidžios dangos, su kovine ekipuote. Karo policininkai ruošiami lydėti kolonas ar atlikti kitokias lydėjimo funkcijas“, – pagrindinius parengimo skirtumus tarp kario vairuotojo ir paprasto vairuotojo įvardija L. Bratikas.

Kokia bus vairuojančio kario parengtis gali lemti ir tai, kokią transporto priemonę jam teks valdyti. 

„Kariai kai kurias karines transporto priemones turi teisę vairuoti tik baigę specialius karinės technikos kursus ir turėti civilinį vairuotojo pažymėjimą su atitinkančia kategoriją. Pavyzdžiui, HUMVEE vairuotojas rengiamas Lietuvos kariuomenės mokykloje organizuojamų kursų metu. 

Taip pat rengiami „Mercedes-Benz Unimog“, šarvuočių M113 ir naujųjų „Boxer“ vairuotojų kursai. Kiekviena transporto priemonė skiriasi pagal savo technines charakteristikas, todėl kariai mokomi, kaip taisyklingai ir saugiai ją eksploatuoti“, – kokiais atvejais reikia papildomų kursų, norint valdyti karines transporto priemones, LRT.lt vardija L. Bratikas.

Vairuotojas vykdo ir kitas funkcijas

Nors pagrindinė vairuojančio kario užduotis – valdyti transporto priemonę, tačiau kaip ir kiti jo kolegos jis privalo vykdyti ir kitas kariui priskiriamas pareigas.

„Nepriklausomai nuo to, kokį automobilį jie vairuoja, yra dalykų, kurie privalomi visiems kariams – nuo fizinio parengtumo iki kovinių gebėjimų. Tai yra, kad kiekvienas turi mokėti valdyti ginklą, mokėti juo naudotis, žinoti karinę taktiką, gebėti teikti pirmąją medicinos pagalbą, išmanyti ryšio procedūras, orientuotis vietovėje ir panašiai. 

Kariai dalyvauja savo vienetų pratybose ir turi mokėti atlikti kitas paskirtas užduotis“, – pabrėžia L. Bratikas.

Kaip pažymi L. Bratikas, labai vertinami tie kariai, kurie išmano techniką. Galima pasidžiaugti, kad Lietuvos kariuomenėje tokių karių nemažai, todėl sugedus technikai karys gali sulaukti pagalbos iš savo kolegų.