Verslas

2016.03.07 23:33

Piktinamasi neracionaliu lėšų naudojimu Alytaus mokyklose

Dalis Alytaus miesto tarybos valdančiosios daugumos narių išanalizavę padėtį švietimo įstaigose piktinasi neracionaliu lėšų naudojimu, nepagrįstai dideliais priedais švietimo įstaigų administracijoms bei išpūstais etatais.

Mokytojų streike nedalyvavo nė viena Alytaus mokykla, tačiau, pasak kai kurių vietos politikų, tai nereiškia, kad jie patenkinti žemais atlyginimais ir nusistovėjusia tvarka. Esą švietimo skyrius nėra nustatęs kriterijų ir išpūsti administracijų etatai bei augantys direktorių atlyginimai, siekiantys net 1700 eurų, badyte bado akis, ypač lyginant su mokytojų algomis.

„Nepagrįstas santykis tarp ugdyme dalyvaujančių mokytojų ir direktorių atlyginimų rodo, kad neūkiškai tvarkomasi su savivaldybės lėšomis. Norime, kad būtų sistema, etatų aprašai, turi būti vertinimo kriterijai, kada didinti ir mažinti atlyginimus, kad nebūtų perteklinių dalykų“, – aiškina Alytaus miesto tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto narys Sigitas Leonavičius.

Pasak miesto švietimo skyriaus vedėjo, švietimo įstaigų vadovų atlyginimai skaičiuojami remiantis ministro tvarkos aprašu. Priedus tvirtina vietos politikai, todėl daliai mokyklų direktorių mokami priedai siekia nuo 15 iki 25 proc.

„Tame apraše yra nustatytos direktorių atlyginimo minimalios ir maksimalios ribos. Kiekvienas direktorius turi teisę prašyti savivaldybės tarybos nustatyti tokį atlyginimą, kuris yra tose ribose. Ir niekas nedraudžia direktoriams prašyti ir maksimalios ribos, ir vidurkio“, – sako Alytaus miesto švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

„Manyčiau, kad mokytojai mažai uždirba. Bet tai priklauso nuo mūsų turimo krūvio, nuo mūsų papildomų valandų, nuo darbo stažo ir nuo turimos kvalifikacijos. Mūsų mokykloje vidurkis yra 634 eurai“, – aiškina Alytaus miesto švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Marytė Narmontienė.

Vietos politikai atliktą švietimo įstaigų analizę išplatino viešai – iki šiol informacija apie mokyklų administracijų etatus buvo teikiama nenoriai.

„Savivaldybės taryba nustato maksimalų pareigybių, kurios gali būti mokykloje, skaičių. Tačiau konkrečius etatus įvardina patys įstaigų direktoriai, priima sprendimus, kiek ir kokių turi būti etatų tose maksimaliose ribose, ir tai jau yra ne savivaldybės tarybos kompetencijos klausimas“, – teigia V. Valūnas.

Alytaus švietimo skyrius jau yra parengęs švietimo įstaigų pertvarkos plano projektą, jo svarstymas numatytas gegužę.