Verslas

2020.08.12 05:30

Pradinis ugdymas privačiose sostinės mokyklose: už vienus mokslo metus tėvai sutinka pakloti ir 16 tūkst. eurų

Gabrielė Sagaitytė, LRT.lt2020.08.12 05:30

Kai kuriose Vilniaus mokyklose pradinis mokslas gali atsieiti daugiau nei aukštasis: keturi, penki ar net šešiolika tūkstančių eurų – tiek jūsų piniginė per metus suplonėtų, jei nuspręstumėte savo vaiką leisti į privačią pradinę mokyklą.

Tuo išlaidos nesibaigia – paprastai ugdymo įstaigos prašo susimokėti kelių šimtų eurų stojamąjį mokestį, papildomai padengti išlaidas už maitinimą ir kt.

Nuo 3 iki 16 tūkst. eurų

Kiekvieni tėvai savo atžalai nori tik geriausio, o tai, žinoma, yra ir mokslas, už kurį kai kuriose Vilniaus privačiose mokyklose reikėtų pakloti nuo 3 iki 16 tūkst. eurų per metus. LRT.lt nusprendė pasidomėti, kiek pradinis atžalos mokslas vienoje ar kitoje privačioje Vilniaus ugdymo įstaigoje kainuotų tėvams ir ką jie už šią sumą gautų.

Gedimino miesto mokykla

Vien už vaiko įstojimą į Vilniuje įsikūrusią Gedimino miesto mokyklą tėvai turėtų pakloti 350 eurų. Pradinio ugdymo mokestis per mėnesį čia siekia 390 eurų. Mokant iškart už 12 mėnesių, mokestis mažėja iki 325 eurų. Į šią sumą įskaičiuota ugdomoji veikla iki 15 val., tam reikalingos priemonės, konkursai, olimpiados ir išvykos Vilniaus mieste.

Taip pat kasmet reikia sumokėti papildomai 100 eurų už mokymosi priemones.

Nuo to, kiek laiko po pamokų mokykloje paliksite savo vaiką, papildomai atsieis pailgintos dienos grupės mokestis. Jeigu vaikas mokykloje kasdien praleis po papildomą valandą, tėvams tai kainuos 50 eurų, jei dvi – 70, o jei tris su puse valandos – 90 eurų per mėnesį. Į pailgintos dienos grupės mokestį taip pat įskaičiuojamas vienas pasirenkamas būrelis.

Visos dienos maitinimas minėtoje mokykloje pradinukui kainuotų 7,10 euro. Vadinasi, per savaitę – 35,5 euro, per mėnesį – apie 150 eurų.

Jeigu vaikas norės lankyti papildomą būrelį, keliauti į edukacines išvykas už miesto ribų ar stovyklas, tai tėvams taip pat kainuos.

Be to, kad reikėtų sumokėti stojamąjį 350 eurų mokestį, mokslas šioje mokykloje tėvams per metus kainuotų apie 6 400 eurų, o ketveri mokslo metai – 25,6 tūkst. eurų.

Paklausta, kuo ši ugdymo įstaiga išsiskiria iš kitų, mokyklos direktorė Simona Boguckienė sako, kad vienas ryškiausių mokyklos bruožų yra joje taikoma mentorystės programa.

„Pas mus dirba mokytojai profesionalai su patirtimi. Mes, steigėjai, esame pedagogai, turintys didelę patirtį, todėl savo praktiką perkeliame į mentorystės programą, skirtą vaikų stiprybėms ir tobulintinoms sritims ugdyti. Čia dirba mokytojai mentoriai, vaikams skiriamas individualus laikas, dirbama grupėmis“, – kalba mokyklos direktorė S. Boguckienė.

Mokykla „Sokratus“

Kiek mažiau pradinis mokslas kainuoja mokykloje „Sokratus“ – čia į 1–4 klases vaikus vedantys tėvai per mėnesį turėtų sumokėti 440 eurų, per metus – 4 400 eurų.

Į mėnesio mokestį įskaičiuota ugdymas nuo 7.15 val iki 15 val., ankstyvi rytiniai užsiėmimai iki pamokų pradžios, individualaus ugdymo plano sudarymas ir įgyvendinimas, psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijos, anglų kalbos mokymas ir jos integravimas mokantis ir po pamokų, ispanų kalbos mokymas (nuo 2 klasės), dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, kūno kultūra kasdien (žaidimai, golfas, laisvasis šokis), meninis ugdymas, papildomi moduliai, jaunųjų tyrėjų ugdymas, pamokų ruoša mokykloje, privaloma daugialypio intelekto saviraiška (knygų klubas, kino klubas).

Mokyklos direktorius Šarūnas Miculevičius sako, kad mokykla išsiskiria emocine aplinka.

„Mokykloje visi dalykai yra vienodai svarbūs – platus privalomųjų dalykų spektras, leidžiantis mokiniui susiformuoti stiprią saviraišką. Kiekvieno mokinio ugdymas aptariamas su tėvais, glaudžiai integruojamas formalusis ir neformalusis ugdymas“, – vardija mokyklos direktorius.

Į metinį mokestį, siekiantį 390 eurų, įskaičiuotas aprūpinimas vadovėliais, pratybomis, bendromis mokymo priemonėmis, išlaidos higienos ir ūkio priemonėms, mokymosi platforma „GOOGLE Classroom“, elektroninių mokymo išteklių duomenų bazė „Eduka klasė“, dalyvavimas pirminiuose mokinių olimpiadų etapuose, išvykos į mokymo ir edukacijos centrus, edukacinės išvykos Vilniaus mieste.

Metai tokioje mokykloje tėvams kainuotų 4 790 eurų, o visas pradinis mokslas atsieitų daugiau nei 19 tūkst. eurų.

VIMS mokykla

Už pradinį mokslą Vilniuje esančioje VIMS mokykloje tėvai per metus turėtų pakloti 5 800 eurų ir papildomai sumokėti 300 eurų registracijos mokestį. Į metinį mokestį neįskaičiuota pratybų sąsiuvinių kaina, išlaidos už maitinimą, mokyklinės uniformos kaina, kai kurie neformaliojo ugdymo užsiėmimai, ekskursijos, įvairios ugdymo bei dailės ir technologijų priemonės, šokių ir kūno kultūros apranga. Visa tai papildomai atsieitų 300–400 eurų. Be visų šių išvardytų reikmių, pradinis mokslas vaikui kainuotų 23,5 tūkst. eurų.

Mokykloje netaikomas atskiras mokestis už popietinę grupę, pagrindinius vadovėlius, logopedo, socialinio pedagogo, psichologo konsultacijas, seminarus tėvams ir papildomas anglų kalbos pamokas.

Mokykla „Žiniukas“

Pradinėje mokykloje „Žiniukas“ įmoka už 2020–2021 mokslo metus sudaro 3 300 eurų ir yra mokama po 330 eurų per mėnesį nuo rugsėjo iki birželio. Sudarant mokymosi sutartį taip pat taikoma registracijos įmoka – pirmai ir aukštesnėms klasėms ji siekia 500 eurų. Papildomai patuštinti kišenę tektų už popiečio grupę iki 17.45 val., per mėnesį kainuojančią 100 eurų.

Esant poreikiui, papildomai tėvai turėtų mokėti už atžalos saviraiškos užsiėmimus, maitinimą (pietūs – apie 60 eurų, pavakariai – apie 30 eurų per mėnesį), išvykas už Vilniaus ribų ir renginius ne mokykloje.

Pirmieji metai šioje mokykloje atsieitų 5 700 eurų, o už likusius trejus pradinio ugdymo metus tektų pakloti po 5 200 eurų, todėl iš viso – 21,3 tūkst. eurų.

Karalienės Mortos mokykla

Karalienės Mortos mokykloje Vilniuje pradinis mokslas per mėnesį siekia 597 eurus, todėl mokslo metai čia atsieina 5 970 eurų. Papildomai reikalaujama sumokėti 440 eurų stojamąjį mokestį. Iš viso pradinis mokslas šioje ugdymo įstaigoje atsieitų 24,3 tūkst. eurų.

„The British School of Vilnius“

Britų Vilniaus mokykloje (BSV) pradinis mokslas gali kainuoti bene brangiausiai – už mokslo metus tėvams tektų pakloti 16,2 tūkst. eurų. Suma už ketverius pradinio mokslo metus atsieitų 64,8 tūkst. eurų.

Mokykla savo išskirtinumą argumentuoja tuo, kad dėl mažesnio mokinių skaičiaus kiekvienam vaikui žadama skirti daugiau dėmesio. Be pagrindinių dalykų, tokių kaip anglų kalba, matematika ir gamtos mokslai, vaikai mokosi informacinių technologijų, geografijos, istorijos ir ispanų kalbos.

Paraiškos teikimo mokestis – 100 eurų, priėmimo mokestis – 1 000 eurų. Jie yra negrąžinami. Papildomų 300 eurų reikalaujama iš mokinių, kuriems, mokyklos manymu, reikalingos papildomos anglų kalbos pamokos. Tėvai taip pat turėtų pasirūpinti vaiko pietumis, uniforma ir transportu.

Paklausta, kas įeina į mokestį už mokslą, mokyklos Priėmimo skyriaus vedėja Erika Vikniutė teigia, jog metinis mokestis už mokslą apskaičiuotas taip, kad leistų pasiūlyti konkurencingą programą, pritraukiančią ir išlaikančią aukštus standartus, atitinkančius Didžiojoje Britanijoje kvalifikaciją įgijusius mokytojus, aukštos kvalifikacijos lietuvių kalbos mokytojus ir mokytojų asistentus.

„Mokestis už mokslą įtraukia švietimą, paremtą Anglijos nacionaline mokymo programa, ir papildomą užklasinę veiklą: daugybę klubų, kurių tikslas yra supažindinti vaikus su potencialiais hobiais, išugdyti tam tikrus sportinius gebėjimus, pasiūlyti kalbų ir kompiuterinio raštingumo mokymąsi, pažadinti susidomėjimą veikla, su kuria jie nebūtų susipažinę mokydamiesi pagal įprastą programą.

Mokestis taip pat dengia visą akademinę medžiagą: vadovėlius, knygas, akademinę įrangą, muzikos klasę su visais reikalingais muzikos instrumentais, raštinės reikmenis, informacinių technologijų prietaisus (planšetes, kompiuterius) ir visos edukacinės išvykos Lietuvos teritorijoje“, – komentuoja E. Vikniutė.

Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje (AISV)

VšĮ Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje (AISV) yra visame pasaulyje veikiančių mokyklų tinklo dalis. Čia vien už registracijos mokestį, negarantuojantį, kad vaikas bus priimtas į mokyklą, tėvams tektų pakloti 350 eurų, o už priėmimą – 2 150 eurų.

Norėdami, kad vaikas mokytųsi minėtoje mokykloje, tėvai turėtų sumokėti ir 2 500 eurų depozitą, kad būtų užtikrinta vieta kitiems mokslo metams. Ši suma būtų išskaičiuota iš ateinančių mokslo metų paskutinio lankyto ketvirčio mokėjimo už mokslą.

Minėtoje mokykloje kasmetis kapitalo mokestis pradinių klasių moksleiviui siektų 2 000 eurų. Šis mokestis skiriamas ir naudojamas mokyklos vykdomai švietimo veiklai, kaip visuomenei naudingai veiklai, finansuoti, teigiama mokyklos interneto svetainėje. Jis mokamas kiekvienų mokslo metų pradžioje ir yra negrąžinamas. Papildomus 14 874 eurus kainuoja metinis mokestis už mokslą.

„Į mokestį už mokslą įeina vadovėliai ir dauguma mokymo priemonių, IT technologijos, užklasinės veiklos būreliai nuo 6 klasės, ekskursijos, mokyklos metraštis, moksleivių draudimas. Už pavėžėjimo paslaugą ir mokyklinius pietus taikomas papildomas mokestis“, – sako mokyklos atstovė Ieva Dovydėnienė.