Pasaulyje

2018.02.16 21:40

Punskiečiai atidengė paminklą varpui

Lenkijos lietuviai Punske Valstybės atkūrimo šimtmetį įamžino atidengdami skulptūrą varpui. Mūsų tautiečiai, gyvenantys etninėse žemėse, sako, kad lietuviais jiems būti garbė ir pasididžiavimas ir linki tėvynei vienybės ir susiklausymo.  

Bažnyčių varpai skambėjo ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėje Lenkijoje, Punske, kur gyvena didžiausia Lenkijos lietuvių bendruomenė.

Įamžinant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, kad jaunoji karta niekada neužmirštų savo tėvynės ir lietuvių kalbos, šalia kultūros namų punskiečiai pastatė skulptūrą varpui.

Skulptūros autorius Zenonas Knyza medyje išdrožė apie 20 lietuviškų pavardžių žmonių, susijusių su nepriklausomybės paskelbimu: Jono Totoraičio, kuris mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, varpininko Jono Staugaičio, istoriko Jono Reitelaičio ir kitų.

Šalia pagrindinio varpo lietuviškus papročius ir tradicijas puoselėjančios organizacijos, mokyklos ir draugijos pakabino savo varpelius.

Seinuose, kunigų seminarijoje, kurioje mokėsi daktaras Vincas Kudirka, palaidotas poetas Antanas Baranauskas, sekmadienį bus atidaryta lietuviška menė.

Plačiau apie tai – Rūtos Lankininkaitės reportaže.