Nuomonės

2017.03.23 12:34

R. A. Medeišienė. Pavasarinis mokytojų ir dėstytojų nuovargis

2017.03.23 12:34

„Pavasarį kurkia ir plėšosi varlės, pavasarį trūksta vitaminų ir retkarčiais norisi nusišaut, pavasarį stovi su portfeliu prie lango, autobusai važiuoja tolyn pro mokyklą, mirkčioja žaliom ir raudonom švieselėm, ir tau kažko pasiutusiai maudžia širdį“, – taip pavasarį mato Andrius Šatas, pagrindinis Sauliaus Šaltenio apysakos „Riešutų duona“ veikėjas.

Tokį širdies maudulį, sumišusį su kartais kylančiu noru nusišauti jaučia senokai A. Šato amžių prašokę, tačiau su mokykla, kolegija ar universitetu susiję mokytojai bei dėstytojai, šiandien dažniau su planšete ar skaidrėmis nei su portfeliu rankoje einantys pas nelabai mokslo šviesos išsiilgusią jaunąją kartą.

Praleiskime širdies maudulius dėl finansinio jų darbo įvertinimo.

Nekalbėkime ir apie laiko žudymą, kai darbingiausios valandos skiriamos posėdžiams be konkrečių veiklos tobulinimui būtinų sprendimų ar niekinės svarbos dokumentų pildymui.

Neapsistokime liūdesiui dėl atsitiktinai į šias darbo vietas atklydusius žmones. Vieni jų greitai išsifiltruos ir nusės į kitas, mažiau atsakingas vieteles. Kiti garantuotai užsiliks, puikiai vykdys dokumentų pildytojų pareigas ir susilauks administracijos įvertinimo.

Stabtelkime prie edukacinį „X-faktorių“ turinčius vienetus, mėgstančius savo darbą, perteikiančius žinias, pristatančius naujoves, įkvepiančius veiklai bei gyvenimui.

Tokių sutikęs nepamirši.

Kad jūs žinotumėte, mokiniai ir studentai, kaip kartais desperatyviai neįdomu jiems stovėti prieš jus. Kaip labai jūs neįkvepiate atlikti mėgstamo darbo.

Juos pakerta nuovargis nuo minties tęsti dėstymo žaidimą, o per atsiskaitymą tikrinti žinias – tik šit klausimas, kokias?

Kosminės nevilties apimti jie supranta, jog pastangos paskatinti jus mąstyti yra bergždžios, nes auditorijoje ~ 70 % balasto.

Girdėjote tokį klausimą alegoriją: kokiu greičiu plaukia laivyno flotilė?

Atsakymas: lėčiausiai plaukiančio laivo greičiu.

Auditorijos atveju – įėjus į klasę paskutiniam pavėlavusiam. Paskutiniam atsiplėšusiam nuo FB telefone ir uždavusiam klausimą ne į temą.

Dažnu atveju iš 20 auditorijoje esančiųjų su trimis galima dirbti. Kaip motyvuoti tuos tris, kai aplink inertiškai plūduriuoja septyniolika laivelių?

Kada ir kaip tiems trims skirti individualaus dėmesio, jei užimi 17 porų stiklinių akių, bandydamas prisibelsti iki jų lygio, kuris yra ženkliai žemiau bet kokios pasaulio jūros lygio?

Ką daryti?

Nemokysime – turėsime dar daugiau siauro matymo zombelių.

Toliau taip mokysime – švietimo įstaigas paversime socializacijos centrais.

Ką daryti, kad tie trys besimokantieji neprarastų motyvacijos likučių ir neužsitrauktų patyčių porcijos už tai, kad jie mokosi?

Kaip juos – vienus ir kitus – objektyviai įvertinti?

Nereikia pasakoti apie Y , Z kartas ar indigo vaikus. Ne apie tai čia.

Apie visišką didelės jaunimo dalies „abuojumą“. Nesidomėjimą. Apie poreikį ir eskaluojamą teisę būti linksminamam ir sudomintam, nes užsiėmimas, kuriam reikia įdėti pastangų, pasmerktas iš vakaro.

Liūdina žinojimas, kad už tų mokinių ar studentų dažnu atveju stovi tėvai, kurių kasdienis pavyzdys, elgesys, veiksmai, o trumpai kalbant, vertybinės nuostatos nuosekliai formuoja tokį demotyvuotą jaunimą.

Situacija iš gyvenimo. Vienas studentas giliai užgavo dėstytoją. Šiam tapo nepakeliamai sunku su tuo jaunu žmogumi dirbti. Ieškodamas išeities kreipėsi pagalbos į vyresnį kolegą. Dėstytojas su patirtimi ramiu veidu patarė: „Kolega, išimkite tą studentą iš savo širdies.“

Žiaurus ir tobulas patarimas.

Valanda, kai supranti, kokį skaičių turi išimti iš savo širdies, kad sėkmingai funkcionuotum kaip dėstytojas ar mokytojas, sudegina paskutines vitaminų atsargas. Kaip gerai, kad šaunamieji ginklai laisvai nešiojami tik Seime.

...Tad pavasarinio nuovargio sukeltas noras nusišauti išlieka literatūrine alegorija.

Komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.