Lietuvoje

2018.08.11 22:45

Partizanų istorijos išsaugojimas erzina Kremlių

Prisimenant kovotojus už Lietuvos laisvę, Varėnos rajone Kasčiūnų kaime prie Pietų Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago buvusios vadavietės atstatytas kryžius. Rusijos užsienio reikalų ministerija, pasigavusi Klaipėdos tarybos nario Viačeslavo Titovo teiginius esą A. Ramanauskas-Vanagas žudė civilius, nepraleido progos apkaltinti Lietuvą perrašant istorines realijas, susijusias su Antruoju pasauliniu karu ir pokariu, mūsų politikai sako, kad pati Rusija perrašinėja istoriją, netgi neleidžia naudotis NKVD archyvais Maskvoje.

Kasčiūnų kaime partizano Juozo Jakavonio-Tigro sodyboje pašventintas kryžius atrodo taip pat, kaip ir 1997 metais, kurį tuomet išdrožė politinis kalinys Jonas Tamulevičius.

Kryžius prie Pietų Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago bunkerio atkurtas, nes senasis per du dešimtmečius sunyko.

Statyti ar atkurti istorinius ženklus, įamžinti partizanų kovų vietas pasak šių metų „Misijos Sibiro“ ekspedicijos dalyvių, tvarkiusių tremtinių kapines Kazachstane, itin svarbu dėl ateinančių kartų.  

Rusija kaltina Lietuvą bandant perrašyti istoriją. Anot užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus, Kremlius pastaruoju metu bando reabilituoti stalinizmo laikotarpį.

Plačiau apie tai – Rūtos Lankininkaitės reportaže.