Literatūros pėdsekys. Poetas Antanas Miškinis – žemė buvo jo gyvenimo pagrindas

Programa Lietuvos ir pasaulio literatūros kūrėjams, jų aplinkai ir išskirtiniams gyvenimo įvykiams.