Lietuvoje

2013.08.28 16:59

Patvirtinta naujoji švietimo strategija

ELTA2013.08.28 16:59

Vyriausybė trečiadienį patvirtino Valstybinę švietimo strategiją, numatančią esmines artimiausio dešimtmečio švietimo veiklos kryptis. Pasak švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio, švietimo sistema artimiausius dešimt metų bus orientuojama taip, kad būtų patenkinti tiek asmeniniai besimokančiųjų, tiek valstybės interesai.

Vyriausybė trečiadienį patvirtino Valstybinę švietimo strategiją, numatančią esmines artimiausio dešimtmečio švietimo veiklos kryptis. Pasak švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio, švietimo sistema artimiausius dešimt metų bus orientuojama taip, kad būtų patenkinti tiek asmeniniai besimokančiųjų, tiek valstybės interesai.

Ministro žodžiais, ketinama siekti, kad „švietimas suteiktų kokybišką, kiekvieno poreikius atitinkantį išsilavinimą ir kartu būtų garantuojamas šalies ūkiui reikalingų specialistų rengimas“.

Naujojoje švietimo strategijoje keliami keturi esminiai tikslai. Pirmiausiai ketinama siekti, kad pedagogų bendruomenes sudarytų tik profesionalūs mokytojai ir dėstytojai. Norima į švietimą pritraukti gabiausius absolventus, taip pat motyvuoti, kad pedagoginio darbo ateitų dirbti daugiau vyrų.

Iki 2022-ųjų taip pat norima pasiekti, kad įvairius neformaliojo švietimo užsiėmimus lankytų visi mokiniai. Numatyta ypač daug dėmesio skirti kaimo vaikams, gabiesiems ir socialinės rizikos, specialiųjų poreikių asmenims, neformaliojo ugdymo plėtrai.

Strategijoje numatyta įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą idėją, o švietimą aktyviau sieti su darbu, ypač per praktikas, stažuotes ir profesinį mokymą.

Galiausiai Švietimo ir mokslo ministerija pageidautų, kad švietimo įstaigose įsitvirtintų analize ir įsivertinimu grįsta kokybės kultūra.

Strategijos autorių teigimu, įgyvendinus iškeltus tikslus beveik dvigubai išaugs sau darbo vietas susikuriančių žmonių skaičius, Lietuvos mokiniai pasieks geresnių rezultatų tarptautiniuose mokymosi pasiekimų tyrimuose ir bent viena šalies aukštoji mokykla pateks į universitetų reitingo 500-ką.