Lietuvoje

2020.05.27 13:08

Karantinas pratęsiamas iki birželio 16 dienos, mažėja draudimų įvažiuoti į Lietuvą

Aida Murauskaitė, LRT.lt2020.05.27 13:08

Ministrų kabinetas pratęsė visuotinį karantiną, bet švelnina jo sąlygas. Tarkim, nuo birželio 1 dienos kavinėms ir naktiniams klubams leidžiama dirbti valanda ilgiau – iki 23 valandos. Premjeras pabrėžė, kad nuo birželio pradžios visiškai atveriama siena su Latvija. Laisvas judėjimas, nebelieka jokių postų ir patikrinimų.

Karantinas pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d. 24:00 val.

Skvernelis neišsiplėtė dėl karantino pratęsimo datos: tiesiog taip nusprendė Vyriausybė

Apie tai svarstyta COVID-19 sukeltos situacijos valdymo komiteto posėdžio trečiadienį metu. Dėl karantino pratęsimo ir kitų permainų ministrų kabinetas apsisprendė per Vyriausybės posėdį.

Anot S. Skvernelio, karantinas reikalingas dėl dviejų priežasčių: kad būtų galima kontroliuoti ir suvaldyti virusą šalyje ir apsisaugoti nuo įvežtinio.

Vyriausybė nusprendė leisti daugiau skrydžių iš Europos šalių, kuriose nėra didelio sergamumo koronavirusu.

Nuo birželio bus galima atvykti iš tų šalių, kur sergamumas infekcija per pastarąsias dvi savaites neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Atvykusiems iš tokių šalių nebus privaloma izoliuotis dvi savaites. Šalių sąrašą skelbs Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga kiekvieną pirmadienį.

Į šį sąrašą šiuo metu galėtų pretenduoti Islandija, Slovėnija, Graikija, Kroatija, Kipras, Norvegija, Vengrija, Šveicarija, Čekija, Austrija.

Premjeras Saulius Skvernelis anksčiau yra sakęs, kad karantiną numatoma pratęsti iki birželio pabaigos, bet bus švelninamas jo režimas.

Kaukes tam tikrose vietose privalu dėvėti ir toliau. Asmenys, vyresni nei 6 metų, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, renginiuose, ekskursijose, viešojo transporto įlaipinimo vietose ir viešajame transporte. Kaukių dėvėti nereikia, kai žmonės valgo ir geria viešojo maitinimo organizavimo vietose, sportuoja ar lankosi baseine ar pirtyje.

Kas gali kirsti Lietuvos sieną?

Nuo 2020 m. birželio 1 d. 00:00 val. iki 2020 m. birželio 16 d. 24:00 val. pratęsiama laikina vidaus sienos kontrolė vykdant į Lietuvos Respubliką atvykstančių ir iš jos išvykstančių asmenų patikrinimus prie vidaus Europos Sąjungos sienos tarptautiniuose oro uostuose; Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste; šiuose pasienio kontrolės punktuose su Lenkijos Respublika: Kalvarijos, Lazdijų, Šeštokų.

Draudimas užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką netaikomas Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Tokių valstybių sąrašą nustato ir kiekvieną pirmadienį skelbia valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas.

Nedraudžiama į Lietuvą atvykti užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai).

Taip pat nedraudžiama kirsti mūsų valstybės sieną asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams, NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams.

Draudimas negalioja ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis; sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų; aukšto meistriškumo sportininkams ir juos aptarnaujančiam personalui, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose; menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui; žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu; kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritaria Vyriausybė.

Taip pat tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims, tarp jų – tie, kurie grįžta į savo gyvenamosios vietos valstybę, dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas, jūrininkams; besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.

Valstybės sienos kirtimas

Valstybės siena kertama per šiuos valstybės sienos perėjimo punktus:

automobilių kelių: Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Šalčininkai–Benekainys, Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk, Kalvarija–Budziskas, Lazdijai–Aradninkai ir visus valstybės sienos su Latvijos Respublika perėjimo punktus. Asmenims ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobiliams atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją leidžiama tik per Kalvarijos–Budzisko, Lazdijų–Aradninkų ir visus valstybės sienos su Latvijos Respublika sienos perėjimo punktus. Išimtiniais atvejais, gavus Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimą, gali būti leidžiama asmenims ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobiliams atvykti į Lietuvos Respubliką ir per kitus automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus. Diplomatiniam transportui leidžiama vykti per visus automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus;

geležinkelio: Vilniaus geležinkelio stoties pasienio perėjimo punktą, Stasylos–Benekainys, Kena–Gudagojis, Kybartai–Nesterovas, Šeštokai–Trakiškės ir visus valstybės sienos su Latvijos Respublika perėjimo punktus. Vykdant komercinį ir (ar) tarptautinį krovinių vežimą geležinkeliais, valstybės siena taip pat gali būti kertama per Pagėgių–Sovetsk geležinkelio pasienio kontrolės punktą;

oro uostų: Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus;

jūrų uostų: Pilies, Malkų įlankos, Būtingės naftos terminalo ir Molo pasienio kontrolės punktus.

Atliks testus

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sienos perėjimo punktuose (išskyrus visus valstybės sienos su Latvijos Respublika perėjimo punktus) organizuoja visų asmenų (išskyrus Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų), patikrinimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi bet kurioje iš šių valstybių.

Saviizoliacija

Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija. Šis reikalavimas netaikomas:

Lietuvos Respublikos, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;

Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikoje teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos, kai buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lenkijos Respublikoje;

Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos piliečiams bei šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos, kai buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje;
Lenkijos Respublikos piliečiams ir šioje valstybėje teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems darbo, verslo ar studijų reikalais, jeigu per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo į Lietuvos Respubliką jie nesilankė kitose valstybėse, išskyrus Lenkijos Respubliką ar Lietuvos Respubliką;

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui ir oficialių delegacijų nariams;

NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse dirbantiems asmenims, grįžusiems iš tarnybinių komandiruočių užsienyje;

sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

aukšto meistriškumo sportininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu ruoštis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir jose dalyvauti, ir juos aptarnaujančiam personalui;

žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose, ir juos aptarnaujančiam personalui;

specialiesiems kurjeriams, dirbantiems tranzitiniuose traukiniuose;

asmenims, vykstantiems tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją.

Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai grįžtama iš valstybės (-ių), kurioje (-iose) sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Opozicija karantino pratęsimą kritikuoja. Socialdemokratai teigia, kad tam nėra racionalaus pagrindo, o liberalai pasiūlė įstatymu įpareigoti Vyriausybę dėl karantino patvirtinimo kreiptis į Seimą.

Visuotinis karantinas Lietuvoje įvestas nuo kovo 16 dienos. Dabar karantinas paskelbtas iki gegužės 31 dienos.

Populiariausi

Medikai dirba Respublikinėje Panevėžio ligoninėje karantino metu

Lietuvoje

2020.11.30 09:32

COVID-19 situacija Lietuvoje: protrūkiai fiksuojami globos namuose, židiniu tapo Marijampolės pataisos namai 1136 nauji atvejai, 13 asmenų mirė, atnaujinta 13.14

8
Mokykla

Lietuvoje

2020.11.30 12:42

Dėl koronaviruso siūloma paankstinti moksleiviams Kalėdų atostogas svarstys dėl būriavimosi ribojimo griežtinimo, atnaujinta 13.46

23