Lietuvoje

2019.07.05 16:31

Naujoji koalicija skelbia savo darbų sąrašą

LRT.lt2019.07.05 16:31

Penktadienį dėl valdančiosios daugumos susiderėjusios partijos pasirašė koalicijos sutartį. Paaiškėjo ir pagrindinės reformos bei nuostatos, kurias koalicijos dalyviai siekia bendradarbiaudami užtikrinti.

Sutartyje teigiama, kad valdančioji koalicija užsibrėžia jau rudenį parengti „mokesčių reformos reformą“: politinių partijų susitarimą dėl mokesčių sistemos tobulinimo, atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas Lietuvai.

Didelį dėmesį skirs savivaldybių stiprinimui

Kovos su korupcija srityje planuojama įtvirtinti teismų tarėjus, be kita ko, stiprinti savivaldos galių stiprinimą, didinant joms tiesiogines lėšas bei mažinant kliūtis dėl tiesioginių seniūnų rinkimų įteisinimo.

Planuojama gerinti regionų infrastruktūrą: nuo 2020 metų didinti finansavimą savivaldybėms dėl vietinės reikšmės kelių remonto, plėtros ir priežiūros.

Sutartyje dėstoma, kad įvairioms priemonėms, skirtoms gerinti darbo našumą regionuose, bus skiriama beveik 235 mln. eurų.

Pranešama, kad bus siekiama didinti finansines paskatas savivaldybėms, turinčioms vidutinį ir mažesnį augimo potencialą, gerinti verslo sąlygas regionuose.

Remiantis koalicijos sutartimi, neatsisakoma plano Žemės ūkio ministeriją perkelti į Kauną.

Žadamos nemokamos bakalauro studijos

Koalicijos partneriai sutarė koreguoti ir dabartinį Vyriausybės programą. Kultūros, švietimo ir sveikatos apsaugos srityse planuojama didinti regionuose esančių kultūros centrų bei neformalaus ugdymo finansavimą, vaikų užimtumą regionuose.

Įvedamas ir nemokamas vaikų maitinimas: nuo 2020 m. sausio 1 d. nemokamą maitinimą planuojama skirti priešmokyklinio amžiaus vaikams. Bandomasis šios iniciatyvos projektas vyktų savivaldybėse, o nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokamą maitinimas būtų skirtas ir pirmokams. Vėliau tikimasi ilgainiui užtikrinti visų pradinukų nemokamą maitinimą.

Skelbiama, kad nuo 2020 metų bus užtikrinamos nemokamos bakalauro studijos, įgyvendinta profesinių mokyklų reforma.

Sveikatos priežiūros sistemoje žadama keisti paslaugų kainodarą, mažinti sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių eilių trukmę ir taip didinti paslaugų prieinamumą gyventojams.

Partneriai priėmė sprendimą senjorams, sulaukusiems 75 ir daugiau metų amžiaus, būtiniausius vaistus kompensuoti 100 proc. iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Socialinės apsaugos ir žmogaus teisių srityje – geros žinios vidutinį darbo užmokestį gaunantiems darbuotojams. Žadama, kad vidutinis darbo užmokestis 2020 metais būtų 1380 eurų (bruto).

Planuojama siekti NPD, valstybės remiamų pajamų dydžio didinimo, jį palaipsniui didinant 2020–2024 m. laikotarpyje tol, kol pasieks minimalaus vartojimo poreikio dydį (MVPD).

Didinami vaiko pinigai, plečiama taromatų sistema

Bus siekama, kad „Vaiko pinigai” nuo 2020 m. sausio 1 d. sudarytų 70 eurų universalią išmoką vaikui, pridedant 30 eurų universalios išmokos vaikui priedą, mokamą daugiavaikėms šeimoms ir šeimoms, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės negu 2 VRP.

Bus siekiama iki 2020 m. padidinti socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokų ribas, jos turėtų siekti 250 eurų.

Partneriai sutarė iki 2020-ųjų taip pat padidinti vienkartinę išmoką nėščiosioms moterims nuo 76 iki 250 eurų.

Skelbiama, kad nutarta pradėti per krizę sumažintų išmokų kompensavimą pavojingose sąlygose dirbusiesiems, valstybės pensininkams.

Bus plečiamos socialinės bei psichologo paslaugos krizinį nėštumą patiriančioms moterims bei šeimoms, planuojama plėsti „gyvybės langelių“ tinklą.

Žadama užtikrinti Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos nuostatų Lietuvoje įgyvendinimą.

Aplinkos apsaugos srityje žadama užtikrinti pakankamą energetinio efektyvumo didinimo priemonių finansavimą taip, kad nuosekliai augtų modernizuojamų daugiabučių ir daugiabučių, kuriems atlikta mažoji renovacija, skaičius.

Partneriai sutarė išplėsti depozito taikymą maksimaliam pakuočių skaičiui – siekiama, kad būtų galima supirkti ir vyno ar kitų stipriųjų gėrimų tuščią tarą.

Koalicijos sutartyje teigiama, kad atsižvelgiant į visuomenės rūpestį dėl miškų kirtimo, sumažinti miškų kirtimus.

Taip pat užtikrinti nacionalinės elektros energijos taupymo programos parengimą,

Žadama įvesti progresinius mokesčius

Mokestinės politikos ir valstybės valdymo srityse žadama pagreitinti ir supaprastinti PVM permokos grąžinimą taip, kad nebūtų įšaldomos mokesčių mokėtojų lėšos.

Be kita ko, įvesti papildomą Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą padarant mokesčių sistemą dar labiau progresyvesnę: nuo 2020 metų su darbo santykiais susijusių metinių pajamų dalis nuo 84 VDU iki 120 VDU būtų apmokestinama 27 proc. tarifu, o viršijanti 120 VDU – 32 proc. tarifu.

Taip pat siūloma garantuoti tinkamą išorinės ES sienos saugojimą, be kita ko, kiekvieną postą aprūpinant rentgeno įrenginiais.

Koalicijos sutartis pabaigiama nuostata, kad bus stengiamasi tobulinti valstybės valdomų įmonių valdyseną, užtikrinant, kad valdybose dalyvautų ir valstybės atstovai.

Koalicijos sambūris – it vedybinė sutartis: netrūko dvejonių, ateities planų ir džiaugsmo. Politologės Rimos Urbonaitės komentaras

Populiariausi

Olga Vėbrienė

Lietuvoje

2021.04.09 15:36

Atleidžiama Aplinkos apsaugos departamento direktorė Olga Vėbrienė

Vėbrienė ketina kreiptis į teismą, atnaujinta 17.24