Pirmoji Lietuvos publicistė Liudvika Didžiulienė-Žmona su vyru užaugino 8 vaikus, bet ilsisi skirtinguose kapuose

XIX šimtmečio pabaigoje, kai raštingos ir išsilavinusios Lietuvos moterys rinkosi romantiškus slapyvardžius Šatrijos Ragana ar Lazdynų Pelėda, pirmoji Lietuvos publicistė Liudvika Didžiulienė pasirinko paprastą pseudonimą – Žmona.

Visas šios moters gyvenimas buvo skirtas buičiai ir vaikams ir tik miego valandos pašvenčiamos rašymui. Kodėl šios šviesios moters, revoliucionieriaus V. M. Kapsuko uošvės, vardas yra mažai kam žinomas? Ir kodėl sykiu su vyru užauginę net 8 vaikus, jiedu ilsisi atskiruose kapuose?