Lietuvoje

2021.11.09 18:44

LRT trumpai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija įvedama nepaprastoji padėtis: ką tai reiškia ir kas keisis

Domantė Platūkytė, LRT.lt2021.11.09 18:44

Antradienį Seimas nusprendė nuo lapkričio 10 d. 00:00 val. įvesti nepaprastąją padėtį visame pasienio ruože prie Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija ir 5 kilometruose į valstybės gilumą nuo jo. Portalas LRT.lt trumpai pateikia svarbiausią informaciją, ką reiškia nepaprastosios padėties įvedimas.

Kada įvedama ir kur galios?

Nepaprastoji padėtis įvedama lapkričio 10 dieną 00 valandų 00 minučių, ji galios visame pasienio ruože prie Lietuvos sienos su Baltarusija ir 5 kilometrų į valstybės gilumą nuo jo bei užsieniečių apgyvendinimo vietose ir 200 metrų aplink juos.

Nepaprastoji padėtis truks vieną mėnesį nuo jos įvedimo laiko.

Kodėl įvesta nepaprastoji padėtis?

Nepaprastoji padėtis įvedama dėl masinio užsieniečių antplūdžio kilusios grėsmės visuomenės rimčiai, kurios neįmanoma pašalinti nepanaudojus Konstitucijoje ir Nepaprastosios padėties įstatyme numatyto naudojimosi nurodytomis teisėmis ir laisvėmis proporcingo apribojimo ir netaikant konkrečių nepaprastųjų priemonių.

Nepaprastosios padėties įvedimo tikslas – naudojant šiame nutarime nustatytas nepaprastąsias priemones pašalinti dėl masinio užsieniečių antplūdžio susidariusią grėsmę visuomenės rimčiai.

Kas keisis?

Nepaprastosios padėties metu nustatomi šie apribojimai:

Neteisėtai į Lietuvos teritoriją patekusiems ir (ar) institucijų paskirtose užsieniečių apgyvendinimo vietose esantiems užsieniečiams Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų sprendimu ribojama teisė gauti ir skleisti informaciją, susirašinėti, vykdyti pokalbius telefonu ir kitaip susižinoti, naudojant prieigą prie mobilaus ir interneto ryšio, prireikus apribojant galimybę naudotis ryšio priemonėmis, išskyrus atvejus, kai toks asmuo naudodamasis šiomis priemonėmis kreipiasi į Lietuvos valstybės institucijas ir įstaigas.

Ribojamos galimybės vykti į nurodytą teritoriją, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis, taip pat šioje teritorijose deklaruoti gyvenamąją vietą.

Asmenims ribojama galimybė organizuoti ir rinktis į susirinkimus teritorijose, kuriose įvesta nepaprastoji padėtis.

Taip pat taikomos šios priemonės:

Valstybės rezervo naudojimas, siekiant pašalinti dėl masinio užsieniečių antplūdžio susidariusią grėsmę visuomenės rimčiai.

Valstybės sienos apsaugos sustiprinimas. Sustiprinus valstybės sienos apsaugą, asmenys, ketinantys kirsti ar kirtę valstybės sieną nenustatytose vietose ir esantys nepaprastosios padėties teritorijoje, į šalies teritoriją negali būti įleidžiami.

Prireikus (jei jie nepaiso teisėtų įgaliotų pareigūnų reikalavimų ar nurodymų) naudojant atgrasančius veiksmus ir psichinę prievartą arba, jei tokie asmenys savo aktyviais veiksmais ar turimais daiktais akivaizdžiai ir realiai kelia pavojų pareigūno ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai, – proporcingą fizinę prievartą bei kitas įstatymuose nurodytas specialiąsias priemones, siekiant užtikrinti jų neįleidimą į šalies teritoriją.

Transporto priemonių (išskyrus specialios paskirties transporto priemones, šalinančias neigiamus padarinius teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis bei tarptautinį krovinių pervežimą vykdančias transporto priemones) neturinčių VSAT leidimo judėjimo uždraudimas pasienio ruožo teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis.

Draudimas atvykti į pasienio ruožo teritoriją, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis. Išimtiniais atvejais, esant pagrįstam asmens prašymui, VSAT leidimu atvykimas į šią teritoriją galimas. Draudimas netaikomas ir leidimas nereikalingas asmenims, gyvenantiems, turintiems nekilnojamą turtą šioje teritorijoje bei turintiems tai patvirtinančius dokumentus.

Draudimas pakeisti nuolatinę gyvenamąją vietą nepaprastosios padėties laikotarpiu deklaruojant ją nurodytoje teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis.

Susirinkimų draudimas teritorijose, kuriose įvesta nepaprastoji padėtis.

Transporto priemonių ir asmenų bei jų bagažo tikrinimas siekiant surasti ir paimti neteisėtai laikomus šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias, nuodingąsias ir kitokias pavojingas medžiagas bei priemones, nustatyti bei sulaikyti įstatymų pažeidėjus, užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės rimtį, apsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą ir turtą.

Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių, priklausančių teisę juos laikyti turintiems asmenims, laikinai paėmimas nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiui, kai turima informacijos, kad jie gali būti panaudoti nusikalstamoms veikoms.

Nepaprastosios padėties metu Lietuvos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatyta tvarka pasitelkiama Lietuvos kariuomenė.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt