Lietuvoje

2020.06.29 12:23

Šiemetinio lietuvių kalbos egzamino temos – nuo patyčių iki švenčių, nuo Ivaškevičiaus iki Sruogos

Aida Murauskaitė, LRT.lt2020.06.29 12:23

Pirmadienį vyko lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas, kuris vienintelis yra privalomas. Abiturientai ir ankstesniais metais bendrojo ugdymo mokyklas baigę kandidatai galėjo rinktis rašyti samprotaujamąjį arba literatūrinį rašinį.

Valstybinio lietuvių kalbos egzamino temos

Samprotaujamojo rašinio temos buvo tokios:

„Kur yra riba tarp pokšto ir patyčių“. Rekomenduojami autoriai – Jurgis Savickis ir Marius Ivaškevičius.

„Ar menas gali paveikti tikrovę?“ Rekomenduojami autoriai – Maironis ir Vincas Mykolaitis-Putinas.

Literatūrinio rašinio temos buvo tokios:

„Švenčių reikšmė literatūroje“. Rekomenduojami autoriai – Kristijonas Donelaitis ir Balys Sruoga.

„Kartų santykiai literatūroje“. Rekomenduojami autoriai – Jonas Biliūnas ir Juozas Aputis.

Mokyklinio egzamino temos

Samprotavimo rašinio temos:

Ar kultūroje randu savo herojų? Rekomenduojami pasirinkti autoriai: Vincas Kudirka, Justinas Marcinkevičius.

Ar lengva atleisti? Rekomenduojami pasirinkti autoriai: Jonas Biliūnas, Juozas Aputis.

LIteratūrinio rašinio temos:

Literatūros personažas absurdo akivaizdoje. Rekomenduojami pasirinkti autoriai: Balys Sruoga, Antanas Škėma.

Valdovo paveikslas literatūroje. Rekomenduojami pasirinkti autoriai: Jonas Radvanas, Vincas Krėvė.

Egzaminą, kuris truko 4 valandas, laikė visi siekiantieji brandos atestato. Valstybinį brandos egzaminą pasirinko 17 268 kandidatai, o mokyklinį – 8 511 kandidatų.

Jaunuoliai atsisakė 5701 egzamino, kuriuos buvo pasirinkę 2019 m. rudenį. Vienas mokinys galėjo atsisakyti ir kelių egzaminų.

Taip pat skaitykite

Šiemet egzaminų metu įvesta ir papildomų saugumo priemonių. Pernai egzaminai buvo laikomi 14 asmenų grupėse, o šiemet 9 asmenų grupėse. Savivaldybių teritorijose įsteigta 18 egzaminų centrų daugiau ir 1 987 papildomos grupės, lyginant su praėjusiais metais. Pernai 1 224 egzaminų vykdymo centruose buvo 9 323 grupės, o šiais metais 1 242 centruose sukurta 11 310 grupių.

Šiemet, kaip ir ankstesniais metais, policija stebėjo interneto erdvę siekdama nustatyti galimos prekybos egzaminų užduotimis atvejų. Lietuvos policijos duomenimis, tokių atvejų nenustatyta.

Dėl karantino metu vykusio nuotolinio mokymo abiturientams buvo sudaryta galimybė iki gegužės 18 dienos atsisakyti kai kurių anksčiau pasirinktų egzaminų.

Taip pat skaitykite

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) duomenimis, iki gegužės 18 d. apsigalvojo ir nusprendė matematikos brandos egzamino nebelaikyti 922 kandidatai. Istorijos valstybinio brandos egzamino atsisakė 682 kandidatai, anglų kalbos valstybinio brandos egzamino – 539.

Kitų egzaminų atsisakė mažiau kandidatų. Į jau įvykusį menų mokyklinį brandos egzaminą neatvyko 119 abiturientų, į mokyklinį technologijų egzaminą – 253.

Pagrindinės egzaminų sesijos rezultatai būtų skelbiami iki rugpjūčio 5-osios, brandos atestatai gali būti pradedami išduoti rugpjūčio 7-ąją, apeliacijų ir pakartotinės egzaminų sesijos rezultatai skelbiami rugpjūčio 17-ąją.

Iš pasirenkamųjų valstybinių egzaminų, kaip ir ankstesniais metais, populiariausias anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas. Jį šiemet laikys 18 653 jaunuoliai.

Antrasis pagal populiarumą – matematikos valstybinis brandos egzaminas (15 965 kandidatų). Trečiasis – istorijos valstybinis egzaminas (8 462 kandidatai).

Buvo galima rinktis daugiausia 6 egzaminus, be lietuvių kalbos ir literatūros.

Maksimaliai – septynis egzaminus – pasirinko laikyti 75 abiturientai, šešis – 897, penkis – 5 168 abiturientai.

Populiariausi