Kultūra

2017.09.27 10:00

Pirmą kartą Lietuvoje – personalinė H. Šalkausko paroda

Vytauto Kasiulio dailės muziejuje pirmą kartą eksponuojama Australijoje kūrusio lietuvių dailininko Henriko Šalkausko kūryba. Jo darbus, apie pusšimtį kūrinių, Lietuvos dailės muziejui padovanojo ilgametė draugė, taip pat dailininkė Eva Kubos.

Ši retrospektyva – pirmoji Henriko Šalkausko personalinė paroda Lietuvoje, joje eksponuojama 6–8 dešimtmečių kūryba, atspindinti 20 kūrybinės veiklos metų ir paieškų kelią.

Dovanotą 30 tapybos ir grafikos kūrinių kolekciją papildo dailininko kūriniai iš Lietuvos dailės muziejaus sukaupto išeivijos dailės rinkinio.

Gimęs Kaune, grafikos mokslus pradėjo Vokietijoje, Dancige, dabartiniame Gdanske, vėliau studijavo Breisgau Freiburgo dailės ir amatų mokykloje pas Vytautą Kazimierą Jonyną, Telesforą Valių, Adomą Galdiką. 

Nuo 1949-ųjų menininkas įsikūrė Australijoje, iš pradžių Kanberoje, vėliau – Sidnėjuje. Dalyvavo lietuvių ir australų parodose, buvo dailininkų grupės „Šešios kryptys“ narys, vėliau – vienas iš Sidnėjaus grafikų draugijos narių-steigėjų.

Daugiau apie parodą – Margaritos Alper reportaže.