Kultūra

2016.10.06 00:14

Vilniuje atidaryta paroda dailininkui L. Surgailiui atminti

Vilniuje, Dailės akademijos galerijoje „Akademija“ atidaryta Leopoldo Surgailio paroda, skirta rugpjūtį mirusiam dailininkui atminti. Joje eksponuojami darbai iš dailininko dirbtuvės.

Parodoje, skirtoje L. Surgailio atminimui, eksponuojami jo kūrybai būdingiausi 7-8 dešimtmečio darbai, „Rūpintojėlis”, „Kalviai“,, „Šv. Jurgis “ (1978–88), „Archangelas Mykolas su ugniniu kardu“, monumentalūs, gana retai menininko kūrybiniame palikime sutinkami miesto ir kaimo peizažai.

„Paroda „In memoriam“ L. Surgailiui yra tikrai svarbi, reikšminga, nes buvo surengtos tik dvi piešinių parodos, vadinasi, tų didelių monumentalių drobių žiūrovas jau seniai nematė, todėl labai džiaugiamės, galėdami pristatyti 7–8 dešimtmečio drobių. Tai tikrai ne retrospektyva, tam reiktų didelės salės, bet šie darbai leidžia susidaryti vaizdą apie labai svarbų mūsų tapybai autorių, klasiką“, – sako dailėtyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė.

L. Surgailis nuo 1960 m. iki 2008 m. su pertrauka Dailės akademijoje dėstė tapybą, piešimą ir kompoziciją, buvo Tapybos katedros profesorius. Dailės parodose L. Surgailis dalyvavo nuo 1952 m., rengė personalines parodas.  Pasak R. Rachlevičiūtės, dideli formatai, ekspresionistinė stilistika, monumentalumas, tik tapytojui būdingas žemės tonų prisodrintas koloritas išskyrė L. Surgailio tapybą iš kitų Lietuvos tapytojų.

„Tapyba yra tokia įdomi ir nepakartojama, kad, iš esmės vieną kartą pamačius kūrinį, galime susidaryti vaizdą. Tai toks žemės kilmės dažų, raudonai rudai tapyba, matinė, monumentali, su pačiu užmoju“, – apibūdina R. Rachlevičiūtė.

Rugpjūtį mirusiam tapytojui L. Surgailiui buvo 88 m. Urna su L. Surgailio palaikais bus pašarvota Vilniuje, laidojimo namuose Paco gatvėje, laidotuvės antradienį Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.