Kultūra

2020.09.01 16:08

Šalkauskių fotoarchyvas iš Alantos perkeltas į Vilnių ir atskleista, kaip giminė susijusi su filmu „Nova Lituania“

LRT.lt2020.09.01 16:08

Dėl pandemijos grėsmių šų metų Santaros-Šviesos suvažiavimas iš Alantos buvo perkeltas į Vilniaus universitetą (VU). Praeitą savaitgalį santariečių paskaitos ir diskusijos vyko VU teatro salėje, o Šalkauskių giminės fotoarchyvo ekspozicija iš Alantos dvaro pervežta į universitetinę Šv. Jonų bažnyčią, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Vaidotas Žukas

Vilniuje rodoma 40 sumaketuotų stendų ir 40 nuotraukų originalų. Parodos atidaryme pristatyta archyvo išsaugojimo ir didelės Šalkauskių giminės istorija, parodytas carinės ir nepriklausomos Lietuvos fotoarchyvų kontekstas, rečiausi parodos eksponatai: 19 a. arkivyskupas Gintautas Deltuviškis, 1864 m. į Sibirą ištremtas Lietuvos sukilėlis, Maironio mūza Jadvyga Stanelytė. Arba Kauno fotostudijos MODERN 1922 vasario 16 d. padarytas kadras su septyniadešimt penkiais Lietuvos universiteto profesoriais, iš kurių dvylika – dvasininkai: Mečislovas Reinys, Kazimieras Paltarokas, Juozapas Skvireckas, Pranas Kuraitis, Maironis, Vaižgantas ir kiti.

Šalkauskių giminės archyvinės nuotraukos liudija ne tik profesionalų fotografų darbą, kadruočių, apšvietimo kokybę, studijų interjerų detales, bet ir pačių personažų pasirengimą fotosesijoms – moterų, vyrų ir vaikų ramybę, savivertę, stilingus jų drabužius, apavą, šukuosenas.

Svarbus parodos kitoniškumas yra ne tik viršutinių pusių – aversų rodymas, bet ir nuotraukų nugarinės pusės – reversai. Būtent fotografijų reversai liudija jau prieš 150 metų gyvavusį vinječių ir ateljė logotipų grožį.

Prof. Arūnas Sverdiolas rašė: „Šios nuotraukos – tai šaltiniai, į kuriuos galės gilintis istorikai, antropologai, psichologai, fotografijos žinovai, iškeldami ir aiškindami daugialypes atvaizdų prasmes“.

Peržiūrėjęs Šalkauskių fotoarchyvų parodą ir palyginęs ją su šiuolaikine asmenukių manija, meno kūrėjų asociacijos vadovas Jonas Staselis klausė: „Kokį savasties pajautimą, tapatybės žymę mes paliksime ateities kartoms, ką žmonės ras po šimto ar dviejų šimtų metų apie 21 amžiaus pradžią? Skaitmeninių atvaizdų kalnus ir kupetas, iš kurių grūdus nuo pelų kaži ar atskirs net dirbtinis intelektas“.

Po parodos „Šalkauskių giminės fotoarchyvai – aversai ir reversai“ atidarymo bažnyčioje įvyko Stasio Šalkauskio raštų leidėjo prof. Arūno Sverdiolo paskaita „Skaityti Šalkauskį“. Po to įvyko vargonininko Dainiaus Sverdiolo koncertas, kurio metu bažnyčioje atliktas Olivier Messiaeno kūrinys „Viešpaties gimimas“. O. Messiaenui tebuvo 27-eri, kai jis parašė Nativité, tačiau būtent šis kūrinys yra pripažintas vienu svarbiausių vargonų muzikos šedevrų. Specialiai šiam koncertui į bažnyčią buvo atgabenti olandiški Johannus firmos vargonai.

Vėlų penktadienio vakarą santariečiai vėl grįžo į VU teatro salę, kur buvo rodomas Karolio Kaupinio filmas „Nova Lituania“ apie Stasio Šalkauskio draugą geografą Kazį Pakštą, įvyko susitikimas su filmo autoriumi.

Parodos „Šalkauskių giminės archyvai – aversai ir reversai“ atidarymo metu santariečiai pareiškė pageidavimą, kad filosofo ir pedagogo Stasio Šalkauskio (1886–1941) paroda būtų pratęsta, nes tai – „geriausia dovana studentams rugsėjo 1-sios proga“. Tėvai jėzuitai ir VU muziejus sutiko, kad paroda bažnyčioje būtų eksponuojama iki 2020 rugsėjo 30 d.