Tiesiogiai

12.00 - 12.55

Nepaprastos gyvačių galios

12.30 - 13.40

Šv. Mišios iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje

12.25 - 13.20

Ištesėtas pažadas: Vilniaus paslaptys

12.10 - 12.40

Pasaulio laikas. Ved. Sigita Vegytė

12.30 - 13.40

Šv. Mišių transliacija iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės

11.00 - 14.00

Savaitgalio žemėlapis