23.00 - 23.40

Užverbuotas

23.10 - 00.00

Mūsų miesteliai

23.00 - 23.47

Istorijos detektyvai

23.05 - 23.58

Žvaigždės žiūri į žemę

23.05 - 23.55

Vakaro andante

21.00 - 00.00

Vakaro fantazijos