Žinios. Orai.
09.20 - 10.25

Senis

09.15 - 12.00

Labas rytas, Lietuva

09.20 - 10.50

Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“ su Martynu Starkumi

10.00 - 10.05

Žinios. Orai.

10.00 - 10.05

Žinios. Orai.

07.00 - 11.00

Atmerk akis. (Žinios 7:30, 8:30, 9:30, spaudos apžvalga, sporto naujienos, renginių anonsai.)