21.30 - 22.30

Gyvenk be skolų

21.30 - 23.30

Nemeilė

21.30 - 22.30

Gyvenk be skolų

22.10 - 23.00

Žvaigždės žiūri į žemę

22.10 - 23.10

L'estro armonico

21.00 - 00.00

Vakaro fantazijos