17.30 - 18.00

Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)

17.00 - 18.00

Vartotojų kontrolė (su vertimu į gestų k.)

17.30 - 18.00

Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)

17.28 - 18.00

Gera girdėti.

17.03 - 18.00

Modus. (Kart.)

16.00 - 20.00

Savaitės atspindžiai su Donatu.

Paieškos rezultatai