Išsaugoti gyvenimą arba padėti ramiai iš jo išeiti: slaugytojų istorija – nuo brolių Bonifatrų iki gailestingųjų seselių

Kada žmonija tapo tokia humaniška, kad imtų rūpintis savo silpniausiais nariais? Be abejo, slaugytojų būta ir senojoje Romoje, tačiau, deja, dažniausias sprendimas karo lauke – kulka į smilkinį. Gailestingųjų seselių profesija suklestėjo, galima sakyti, per Pirmąjį pasaulinį karą.

Nors broliai Bonifratrai paliegėlius slaugė dar XVI amžiuje, šią paslaugą suteikė tik vyrams. Apie šiandien vieną aktualiausių profesijų – slaugytojus.