Mūsų laisvės metai. KGB sekė kiekvieną žmogų, įeinantį ar išeinantį iš Aukščiausiosios Tarybos

Dar prieš sausio įvykius Aukščiausioje Taryboje buvo sumontuotas lietuviškas radijo ryšys, užtikrinantis tiesioginį parlamentarų susisiekimą su pasauliu. KGB pokalbių klausymasis, iššifravimas. Planai pulti Aukščiausiąją Tarybą.