Mūsų laisvės metai. Tankai prie Spaudos rūmų

Tankų judėjimas po Vilnių. Spaudos rūmų užėmimas.