Mūsų laisvės metai. Gorbačiovo ultimatumas

Sovietų Sąjungos prezidento ultimatumas Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai. Alberto Šimėno Vyriausybės suformavimas.