Mūsų laisvės metai. Tankai Vilniuje sausio 11-ąją

Sausio 11-ąją tankai juda po Vilnių, užgrobinėjami svarbūs objektai: Krašto apsaugos departamento būstinė, Vilniaus geležinkelio mazgas. Sustoja traukiniai, nedirba oro uostas. Maskvai lojalios įmonės ir politikai buriasi išvien. Nacionalinio gelbėjimo komiteto susikūrimas.