Prisikėlimo liudytojai. Kun. Bronius Laurinavičius, išgirdęs bažnyčios varpus, priesaiką sau davė vos trylikos

Lietuvos kankinystės kelias.