Prisikėlimo liudytojai. Kuršėnų parapijos kankiniai: Vaclovas Dambrauskas

Kuršėnų parapijos kankiniai: Vaclovas Dambrauskas.