Žurnalistas Rimas Bružas apie rastą galbūt Basanavičiaus žmonos kapą: tai tik pradžia, o kelias – ilgas

Žurnalistas Rimas Bružas paskelbė Bulgarijoje, Lomos mieste aptikęs Jono Basanavičiaus žmonos Gabrielos Eleonoros Mohl palaidojimo vietą apleistose žydų kapinėse. Tiesa, jis pats tikina, kad tai tik pradžia, dar reikia daugybės tyrimų. Reikia įsitikinti, kad tame kape yra palaikai, jei jie bus rasti, nustatyti, kieno jie, žodžiu, kelias dar ilgas, ir tik tada, sako Rimas Bružas, „galėsime kelti midaus taures“.

Istorikai nepuolė džiaugtis tokia žinia, sutiko ją greičiau skeptiškai, esą šaltiniai ir faktai ne visiškai sutampa su tuo, ką sakosi radęs kolega R. Bružas. Jis pats dar negrįžo į Lietuvą, tačiau šįvakar kalbasi su mumis.