Iš mažo katalikų būrelio – į didingas Vatikano bažnyčias: Sigitas Tamkevičius tapo ketvirtuoju lietuviu, paskirtu kardinolo pareigoms

Pasaulyje yra milijardas du šimtai milijonų katalikų. Katalikų Bažnyčiai vadovauja vienas žmogus – popiežius, ir tėra vos du šimtai kardinolų – žmonių, galinčių jį bet kada pasiekti, prieiti ir patarti. Beveik mikroskopinę katalikų pasaulio dalį sudaranti Lietuva savo istorijoje turi keturis kardinolus, iš kurių du – šeštadienį buvo Romoje, kardinolų konsistorijoje.

Tik vienas – kardinolas Audrys Juozas Bačkis – buvo stebėtojas, o kitas – Sigitas Tamkevičius – gavo visus kardinolo simbolius iš popiežiaus rankų. Prieš kurį laiką tada dar vyskupas Sigitas Tamkevičius dirbo kartu su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi. Na, o pirmasis iš lietuvių raudoną kardinolo sutaną vilkėjo Radvilų giminės didikas dar 16 a. Per amžius keitėsi ir pačios raudonos sutanos reikšmė ir šito titulo reikšmė šaliai, iš kurios kardinolas kilęs.