Vienuolynų kelias Lietuvoje

Laida apie seseris salezietes ir saleziečių kongregacijos įkūrėją šv. Joną Boską.