Vienuolynų kelias Lietuvoje. Brolis Pijus apie Krikštą, o brolis Juozapas, iš Tiberiados, apie savo atsivertimą

Brolis Pijus apie Krikštą, o brolis Juozapas, iš Tiberiados, apie savo atsivertimą.