Vienuolynų kelias Lietuvoje. Sesuo Miriam iš Tiberiados liudija savo tikėjimo kelią

Sesuo Miriam iš Tiberiados liudija savo tikėjimo kelią.