Vienuolynų kelias Lietuvoje. Kunigai Masimo ir Aleksandras iš Italijos, kurie jau daug metų darbuojasi saleziečių misijose Vilniuje

Laida apie saleziečius kunigus Masimo ir Aleksandrą iš Italijos, kurie jau daug metų darbuojasi saleziečių misijoje Vilniuje.