Verslas

2018.05.21 14:51

Nauji sukčiavimo būdai: galvoja, kad pasirašė po apklausa, o iš tiesų – sudarė sutartį

Vartotojų teisių gynėjai sako, kad daugėja atvejų, kai žmonių reikalaujama sumokėti už neužsakytas paslaugas. Dažniausiai bendrovė telefonu neva vykdo apklausą, o iš tiesų sudaroma sutartis. 

Pastaruoju metu fiksuoti net keli atvejai, kai bendrovės telefonu vartotojams siūlė nemokamą langų patikrą, o vėliau, ją atlikus, įtikinama, kad reikia remonto, ir pasirašoma darbų sutartis. 

Tokiu būdu, pasak Vartotojų teisės apsaugos tarnybos, gyventojai yra užklumpami netikėtai ir sutinka su siūloma kaina. 

Kitais atvejais įmonių atstovai, vaikščiodami po butus ir neva vykdydami apklausą, prašo gyventojų pasirašyti ant apklausos lapo. Vėliau paaiškėja, kad žmogus pasirašė sutartį, todėl gauna sąskaitas ir  prašoma susimokėti už suteiktas paslaugas. 

Manė, kad dalyvauja apklausoje, o iš tiesų sudarė sutartį

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba išnagrinėjo bylą dėl bendrovės „Acta iuventus“ vykdytos nesąžiningos komercinės veiklos, klaidinant vartotojus dėl sudaromos sutarties.

Tarnyba gavo vartotojų prašymų dėl viename iš Vilniaus miesto daugiabučių vykdytos gyventojų apklausos, kurios metu „Acta iuventus“ atstovas gyventojams siūlė pasirašyti į apklausos lapą ir taip pateikti savo nuomonę dėl vaizdo stebėjimo kamerų daugiabutyje įrengimo galimybių. Vartotojai tarnybą informavo, kad bendrovės atstovas nesiūlė sudaryti paslaugų teikimo sutarties ir neinformavo, jog pasirašydami pateiktuose lapuose vartotojai patvirtina, jog sudaro kolektyvinę sutartį su bendrove. Po kurio laiko gyventojai pradėjo gauti sąskaitas už suteiktas vaizdo stebėjimo paslaugas, kurių jie neužsisakė.

Bendrovė aiškina, kad gyventojai buvo informuoti

 Nors bendrovė tarnybai nurodė, kad apie vaizdo stebėjimo projektą buvo iš anksto skelbiama pranešime daugiabučio laiptinėje, o sutarties pasirašymas vyko po dviejų savaičių, tačiau „Acta iuventus“ Tarnybai nepateikė įrodymų, kad vartotojams buvo pateikiama sutartis dėl vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo, o ne apklausos lapas, kaip teigė vartotojai.

Už klaidinimą ir agresyvią komercinę veiklą – sankcija

Nagrinėdama bylą, tarnybos komisija pažymėjo, kad „Acta iuventus“, kaip verslo subjektui, keliami didesni profesinio atidumo reikalavimai, todėl bendrovė privalėjo tinkamai ir laiku suteikti vartotojams išsamią ir neklaidinančią informaciją apie teikiamas paslaugas, paslaugos kainas, sudaromos sutarties sąlygas, sutarties atsisakymo galimybes ir kt. Komisija pažymėjo, kad konkrečiu atveju vartotojai nebuvo tinkamai informuoti, o priešingai – suklaidinti, jog pasirašo anketinėje apklausoje.

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis Tarnybos direktoriaus funkcijas, Taurintas Rudys atkreipė dėmesį, kad bendrovių reikalavimas nedelsiant susimokėti už komercinės veiklos subjekto suteiktas paslaugas ar prekes, kai vartotojas jų neužsisakė, yra agresyvi komercinė veikla, o tokie bendrovės vykdomi veiksmai akivaizdžiai apriboja vidutinio vartotojo pasirinkimo laisvę siūlomo produkto atžvilgiu ir skatina priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis jis nebūtų priėmęs.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už vykdytą nesąžiningą ir agresyvią komercinę veiklą bendrovei skirta 5 tūkst. eurų bauda.

Vartotojų teisių gynėjai primena gyventojams, kad šie neprivalo mokėti už paslaugas, kurių neužsisakė. Visais atvejais verslas privalo įrodyti, kad sandoris įvyko.

Vartotojus, kurie mano, kad buvo suklaidinti dėl „Acta iuventus“ siūlymo sudaryti sutartį dėl vaizdo stebėjimo kamerų daugiabutyje, tarnyba ragina kreiptis į bendrovę dėl kolektyvinės sutarties nutraukimo ir sąskaitų už vaizdo stebėjimo paslaugą anuliavimo, o nepavykus ginčo išspręsti taikiai – pateikti prašymą tarnybai.