Strateginiam Lietuvos dujotiekiui – detalės iš Čeliabinsko gamyklos Rusijoje

LRT tyrimai

2020.06.17 05:30

LRT tyrimas. Strateginiam Lietuvos dujotiekiui – detalės iš Čeliabinsko gamyklos Rusijoje

Indrė Makaraitytė, Rūta Juknevičiūtė, LRT Tyrimų skyrius 2020.06.17 05:30

Strateginį dujotiekį su Lenkija statanti Lietuvos bendrovė „Alvora“, dėl kurios ryšių Rusijoje ir Baltarusijoje jau anksčiau buvo kilę klausimų, sudarė sutartį su Rusijos koncernu, remiančiu šios šalies karinę infrastruktūrą. Iš koncerno „ChelPipe Group“ strateginiam dujotiekiui planuota įsigyti alkūnių ir trišakių.

Apie tokį sandorį už dujotiekio tiesimą atsakinga ir rizikas žadėjusi valdyti dujų operatorė „Amber Grid“ sužinojo tik dabar. Energetikos ministras teigia, kad sutarties su Rusijos gamintojais nebus leista sudaryti.

Tyrimas trumpai

  • Strateginį dujotiekio su Lenkija projektą laimėjusi „Alvora“ balandį vietoje Italijos gamintojų, su kuriais buvo tariamasi dėl dujotiekiui tiesti reikalingų detalių, pasirašė sutartį su Šveicarijoje registruota, tačiau Rusijos koncernui „ChelPipe Group“ priklausančia įmone.
  • „ChelPipe Group“, iš kurios planuota pirkti detales Lietuvos–Lenkijos dujotiekiui, bendradarbiauja su Rusijos gynybos ministerija ir remia karinius dalinius.
  • „ChelPipe Group“ yra viena iš kontraversiškai vertinamo „Nord Stream 2“ dujotiekio tiekėjų.
  • Apie tai, kad strateginiam dujotiekiui reikalinga įranga bus vežama iš Rusijos Čeliabinsko gamyklos, projektą vykdanti ir prižiūrinti „Amber Grid“ sužinojo nuo sandorio praėjus beveik dviem mėnesiams.
  • Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu, šiam sandoriui nebus pritarta.
  • „Amber Grid“ leidimas pasirašyti sutartį su užsitęsusį konkursą laimėjusiu dviejų įmonių konsorciumu – statybos bendrove „Alvora“ ir „Šiaulių dujotiekio statyba“ – buvo suteiktas su išlyga, kad bus valdomos nacionaliniam saugumui kylančios rizikos.
  • „Alvora“, kaip anksčiau skelbė LRT Tyrimų skyrius, yra vykdžiusi valstybinius projektus ir Rusijos Kaliningrado srityje, Baltarusijoje.
  • „Alvoros“ pagrindinis akcininkas Nikolajus Kolesnikas palaiko ryšius su Rusijos ir Baltarusijos politikais bei diplomatais.

Karantinas pastūmėjo į Rytus

„Amber Grid“ dar gegužę skelbė, kad dėl koronaviruso paskelbtas karantinas dujotiekio statybos darbų nesutrukdė. Šių metų pradžioje prasidėję darbai esą ir toliau aktyviai vyko. Tačiau būtent tuo metu, kai šalis buvo susikoncentravusi į infekcijos stabdymą, dujotiekio statytojų kryptis pasisuko į Rytus – vietoj Italijos gamintojų pasirinkti tiekėjai iš Rusijos.

Pagal informaciją, kurią LRT Tyrimų skyriui pateikė strateginio Lietuvai dujotiekio į Lenkiją rangovė įmonė „Alvora“, ji balandį pasirašė sandorį su Šveicarijoje registruota bendrove „Global Pipe Trade AG“.

LRT Tyrimų skyrius išsiaiškino, kad „Global Pipe Trade AG“ priklauso Rusijos koncernui „ChelPipe Group“. Šių metų gegužę „Global Pipe Trade AG“ pakeitė pavadinimą į „ChelPipe International“.

Pagal minėtą sandorį iš Rusijos Čeliabinsko gamyklos būtų perkamos dujotiekiui reikalingos alkūnės ir trišakiai.

„Global Pipe Trade AG“ 2016 m. „Alvorai“ tiekė produkciją tiesiant „Balticconnector“ dujotiekį tarp Suomijos ir Estijos. „Alvoros“ generalinis direktorius Tomas Šidlauskas teigia, kad „Alvora“ naudoja Čeliabinsko gamyklos įrenginius ir kitiems „Alvoros“ projektams, ne tik Lietuvoje.

Tačiau iš Baltijos šalių tik Lietuvoje galioja specialus įstatymas, reguliuojantis, kad sandoriai, susiję su strateginiais objektais, atitiktų nacionalinio saugumo interesus.

Pasiteiravus, ar „Global Pipe Trade AG“ dalyvauja ir tiesiant strateginį Lietuvos dujotiekį, paaiškėjo, kad sutartis su šia kampanija jau pasirašyta. Ir nors kiekvienas strateginio projekto rangovės „Alvora“ veiksmas ir perkama produkcija esą yra nuodugniai stebimi dėl nacionaliniam saugumui kylančių rizikų, dujų perdavimo bendrovės „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius gegužės pabaigoje apie šį sandorį nieko nežinojo.

„Amber Grid“ leidimas pasirašyti sutartį su užsitęsusį konkursą laimėjusiu dviejų įmonių konsorciumu – statybos bendrove „Alvora“ ir „Šiaulių dujotiekio statyba“ – buvo suteiktas su išlyga, kad bus valdomos nacionaliniam saugumui kylančios rizikos. „Alvora“, kaip skelbė LRT Tyrimų skyrius, yra vykdžiusi valstybinius projektus Rusijos Kaliningrado srityje, Baltarusijoje. „Alvoros“ pagrindinis akcininkas Nikolajus Kolesnikas palaiko ryšius su Rusijos ir Baltarusijos politikais bei diplomatais.

Nacionaliniam saugumui kylančioms rizikoms suvaldyti „Amber Grid“ parengė ir taiko kelių pakopų rizikų valdymo planą. Su „Alvoros“ atstovais susitinkama kiekvieną savaitę, tačiau N. Biknius, LRT kalbintas gegužės 28 dieną, teigė neturįs jokios informacijos, jog „Alvora“ galėtų įsigyti produkcijos iš įmonių, kurios turi bent kokių sąsajų su Rusija.

„Tiek, kiek tai susiję su viešuoju pirkimu, taip, mes žinome, iš kokių gamintojų tiekiamos sistemai statyti reikalingos medžiagos arba įrenginiai. Viešojo pirkimo metu buvo identifikuoti tie objektai, kuriuos mes įsigyjame, mes stebime, kad tai būtų tie daiktai, ta įranga ir tos technologijos, kurias mes pirkome. Tai čia yra esmė“ , – LRT Tyrimų skyriui aiškino N. Biknius.

Tarp tiekėjų, apie kuriuos gegužės 28 d. žinojo N. Biknius, „ChelPipe Group“ įmonių nebuvo.

Vis dėlto po kelių dienų, birželio 1 d., N. Bikniaus ir „Amber Grid“ pozicija pasikeitė.

LRT Tyrimų skyrius gavo patikslinimą, kad „Amber Grid“ esą yra žinoma, kad „GIPL statybos metu prasidėjus COVID-19 pandemijai ir Pietų Italijoje veikusiam įrangos gamintojui sustabdžius veiklą, buvo sudaryta sutartis su kitus reikalavimus atitinkančius tiekėju iš Šveicarijos dėl alkūnių ir trišakių įsigijimo.“

„Šių elementų vertė nuo viso projekto sudaro 0,2 proc. (apie 150 tūkst. eurų). Šių elementų atitikimą europiniam standartui turės patvirtinti išduoti sertifikatai, o esant poreikiui, įranga bus patikrinta dėl faktinio atitikimo tiekėjo pateiktiems dokumentams“, – rašoma „Amber Grid“ laiške LRT Tyrimų skyriui.

Nei „Amber Grid“, nei „Alvoros“ atsakymuose LRT Tyrimų skyriui nėra užsimenama apie tai, kad Šveicarijos bendrovė iš tiesų priklauso Rusijos koncernui.

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas LRT tikino sužinojęs apie šį „Alvoros“ sandorį su Rusijos koncernu taip pat tik gegužės mėnesį. Paprašytas patikslinti, kada jis buvo informuotas apie naują tiekėją strateginio dujotiekio statyboms, ministras atsakė, jog gegužės pabaigoje.

Anot Ž. Vaičiūno, šiam sandoriui „Amber Grid“ nepritars.

„Kiekvienas sprendimas ir dalykas yra kontroliuojamas „Amber Grid“, nes „Amber Grid“ atsako už projekto įgyvendinimą. Dėl to šis tiekėjas nebus pasirinktas, ieškoma alternatyvaus tiekėjo. Tikslas yra projekto įgyvendinimas laiku ir kokybiškai“, – LRT Tyrimų skyriui teigė Ž. Vaičiūnas.

Kodėl italai iškeisti į rusus – paslaptis

Kokiu pagrindu Šveicarijoje registruota ir Rusijos koncernui priklausanti įmonė „Global Pipe Trade AG“ pateko į sąrašą reikalavimus atitinkančių tiekėjų, nei „Alvora“, nei institucijos nekomentuoja.

Kaip nurodo „Amber Grid“, šiame sąraše nurodyta, kad kritinę įrangą, tiekiamą GIPL dujotiekio statybai, gamina Vokietijos, Danijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Kanados, JAV įmonės, turinčios sertifikatus ir atitinkančios techniniame projekte keliamus kokybinius reikalavimus. Į šį sąrašą nepatenkanti, kritinės įtakos projektui neturinti įranga taip pat privalo atitikti techniniame projekte nurodytus reikalavimus.

Kaip rašoma „Alvoros“ generalinio direktoriaus atsakymuose LRT Tyrimų skyriui, dujotiekio rangovė „Alvora“ alkūnes ir trišakius, reikalingus dujotiekio statybai, ketino pirkti iš Italijos gamintojo „Allied International S.r.l“. Anot T. Šidlausko, planus pakoregavo koronaviruso pandemija, ir italai buvo iškeisti į Rusijos koncerną.

„Dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. kovo 19 d. Italijoje buvo sustabdyta visų gamyklų veikla, dėl ko iš anksto numatytam GIPL projekto vamzdyno jungiamųjų dalių gamintojui/tiekėjui – Italijos bendrovei iškilo reali rizika laiku neįvykdyti savo įsipareigojimų/nepagaminti GIPL projektui skirtos produkcijos dėl visiems žinomų force majeure aplinkybių“, – rašoma atsakymuose į LRT Tyrimų skyriaus klausimus.

„Kadangi GIPL projekto užbaigimas laiku yra prioritetas Lietuvos valstybei ir jos energetinio saugumo užtikrinimui, siekdami eliminuoti bet kokią galimą riziką dėl vėlavimo, nusprendėme papildomai rezervuoti kito vamzdyno jungiamųjų dalių tiekėjo pajėgumus.“

Tą patį argumentą, kodėl buvo pasirinkti kiti tiekėjai, pateikia ir projekto vykdytoja „Amber Grid“.

Tačiau Italijos energetikos ir kiti kertinės infrastruktūros sektoriai, tarp kurių yra ir vamzdynų elementų gamintojai, niekada nebuvo sustabdyti. Italijos vyriausybės specialus kovo 22 d. įsakymas nurodo, kad, siekiant užtikrinti Italijos ir tarptautinių energijos tiekimo grandinių stabilumą, naftos, dujų, elektros, šildymo, oro kondicionavimui tiekti ir sistemoms palaikyti būtina infrastruktūra yra gyvybiškai svarbi ir šis sektorius veiklos nenutraukia.

Italijos gamintojas, kurį laiške mini „Alvoros“ vadovas, „Allied International S.r.l.“ patenka į šį gyvybiškai svarbų sektorių ir per koronaviruso pandemiją gamybos nenutraukė.

Sandoris su Šveicarijos gamintoju sudarytas balandžio mėnesį ir, anot T. Šidlausko, „Alvoros“ vadovo, renkantis alternatyvų tiekėją buvo vertinami Lenkijos, Rumunijos ir Šveicarijos tiekėjai. Tačiau „Global Pipe Trade AG“ pasiūlė trumpiausią produkcijos, atitinkančios visus GIPL projekto sąlygų ir techninio projekto gaminiams keliamus reikalavimus, pristatymo terminą.

Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad „Alvora“ su šiuo tiekėju turėjo sandorių ankstesniuose projektuose.

„Bendrovės „Global Pipe Trade AG“ produkcija buvo naudojama tiesiant „Balticconnector“ dujotiekį tarp Suomijos ir Estijos. Minėto dujotiekio užsakovas šiai produkcijai jokių pretenzijų neturėjo, visi „Global Pipe Trade AG“ sutartiniai įsipareigojimai buvo įvykdyti laiku. Šio tiekėjo produkcija naudojama ir kituose UAB „Alvora“ objektuose, statomuose ne tik Lietuvoje“, – sakė T. Šidlauskas.

Tiekėjai remia Rusijos karinius dalinius

Kaip ir minėta, Šveicarijoje registruota „Global Pipe Trade AG“ šių metų gegužę pakeitė pavadinimą į „ChelPipe International“. Bendrovė priklauso Rusijos koncernui „ChelPipe Group“, kurio direktorių tarybos pirmininkas ir akcininkas yra vienas turtingiausių Rusijos verslininkų, milijardierius Andrejus Komorovas.

„ChelPipe Group“, iš kurios planuota pirkti produkciją strateginiam dujotiekiui, bendradarbiauja su Rusijos gynybos ministerija ir remia šalies karinę infrastruktūrą.

„ChelPipe“ grupei Pervouralske priklauso gamykla, čia veikia ir Pervouralsko metalurgijos koledžas.

Dar 2012 m. „ChelPipe Group“ su Rusijos gynybos ministerija pasirašė susitarimą dėl karinės programos, pagal kurią buvo remiami Sverdlovsko srities kariniai daliniai. Suremontuotos kareivinės, įrengta moderni sporto salė. Be to, 2017 m. visi karinę programą Pervouralsko metalurgijos koledže baigę asmenys po karinės tarnybos buvo įdarbinti grupės „ChelPipe“ įmonėse. Panašus bendradarbiavimas vyksta ir Čeliabinsko srityje.

Ši programa ne kartą buvo pratęsta. 2018 m. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pavedė Gynybos ministerijai priimti A. Komorovo pasiūlymą dėl paramos atnaujinimo. Šie klausimai buvo aptarti V. Putino susitikime su A. Komarovu.

„Čia reikia kalbėti apie bendrą Rusijos visuomenės militarizavimo schemą, kuri prasideda jau darželiuose, nuo vaikų aprenginėjimo karinėmis uniformomis ir žaislinių ginklų, iki tokių dalykų, kurie tam tikra prasme grąžina sovietinę sistemą, kurioje kariuomenė buvo visų reikalas. Ne veltui tas oligarchas (A. Komorovas – red. past.) yra iniciatyvos autorius, taip žaidžiami įtakos žaidimai. Jei gamykla turės ryšį su kariuomene, kartu pasididins galią sprendžiant jai svarbius klausimus“, – aiškina Marius Laurinavičius, Vilniaus politikos analizės instituto analitikas.

„ChelPipe Group“ taip pat yra nevienareikšmiškai vertinamo dujotiekio „Nord Stream 2“ tarp Rusijos ir Vokietijos tiekėjas. Kai kurios Bendrijos šalys šį projektą vadina politiniu, nes juo esą siekiama pakenkti Ukrainai ir suskaldyti Europą, o praėjusių metų Jungtinės Amerikos Valstijos šiam projektui pritaikė griežtas sankcijas.

Šių metų birželį sankcijų klausimas JAV vėl atsinaujino. Penki JAV senatoriai pateikė Senatui įstatymo projektą dėl sankcijų „Nord Stream 2“ išplėtimo.

Sąsajos Rytuose kėlė klausimų ir anksčiau

LRT tyrimas dar pernai gruodį skelbė, kad strateginį Lietuvai dujotiekį į Lenkiją statysianti „Alvora“ turėjo ryšių su Rusijos valdžios atstovais.

Taip pat skaitykite

„Alvora“ statė parduotuves prekybos tinklui „Vester“, priklausiusiam Kaliningrado regioninės Dūmos nariui Olegui Bolyčevui ir Kaliningrado vicepremjerui Aleksandrui Rolbinovui. Rusijos valdžios atstovai, su kuriais bendradarbiavo lietuviai, lojalūs Kremliaus lyderiui V. Putinui. O. Bolyčevas yra V. Putino partijos „Vieningoji Rusija“ narys, ne kartą apdovanotas „Už nuopelnus Tėvynei“.

Tuomet „Alvoros“ akcininkas Nikolajus Kolesnikas sakė, kad, vykdydami O. Bolyčevo užsakymus Kaliningrade, apie jo politinius ryšius nieko nežinojo.

Be to, kaip tuomet skelbė LRT Tyrimų skyrius, „Alvoros“ akcininkai palaikydavo draugiškus santykius ir su Baltarusijos ambasados darbuotojais. 2017 m. su ambasados ir valstybinės Baltarusijos įmonės „Minskstroj“ atstovais „Alvoros“ darbuotojai laiką leido slidinėjimo kurorte Siličiuose. Su Rusijos ambasadoriumi Aleksandru Udalcovu „Alvoros“ darbuotojai yra žaidę ir biliardą.

Rusijos koncerno „Gazprom“ bankas „Belgazprombank“ kreditavo vieną iš „Alvoros“ su partneriais vykdytų projektų Baltarusijoje.

Ryšiai Baltarusijoje ir Rusijoje nesutrukdė „Alvorai“ gauti palankią specialiosios Vyriausybės komisijos išvadą, kad šios įmonės veikla neprieštarauja Lietuvos nacionalinio saugumo interesamss.

2019 m. liepą „Amber Grid“ gavo palankią specialiosios Vyriausybės komisijos išvadą, kad galima sudaryti sutartis su pasiūlymą pateikusiu konsorciumu, kurį sudaro įmonės „Alvora“ ir „Šiaulių dujotiekio statyba“, tačiau su išlyga, kad bus papildomai valdomos galimos rizikos. Su minėtomis bendrovėmis sutartis dėl dujotiekio tiesimo darbų pasirašyta prieš pat Naujuosius metus – 2019 m. gruodžio 30 d.