Lietuvoje

2019.03.11 09:43

Seimo Kovo 11-osios Akto salėje – iškilmingos kalbos ir apdovanojima

ELTA2019.03.11 09:43

Pirmadienį Seime vyko iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.

Minėjimą sveikinimo kalba pradėjo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Seimo vadovas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovams perduotaa saugoti per šalį keliavusi knygą „Pasižadėjimas Lietuvai“, kurioje visi norintieji galėjo pažymėti savo moralinį įsipareigojimą Tėvynei.

Kovo 11-osios minėjimas Seime

Kovo 11-osios Akto salėje vyksiančiame šventiniame renginyje taip pat kalbėjo Nepriklausomybės Akto signataras Egidijus Bičkauskas, Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijos pirmininkas Zenonas Butkus, 2019 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatė Justina Kozakaitė.

Iškilmingo minėjimo pabaigoje Seimo pirmininkas V. Pranckietis kartu su Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijos pirmininku Z. Butkumi pasveikino 2019 m. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatę J. Kozakaitę, kuriai įteiktas diplomas ir atminimo dovana.

Minėjimas tradiciškai baigtas visuomeninių organizacijų teikiamu apdovanojimu, kuriuo pagerbiami Lietuvai nusipelnę žmonės. Šiais metais Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Saulius Pečeliūnas už nuopelnus Lietuvai skulptūrėlę „Žinia“ įteikta rezistentui, politiniam kaliniui, Atgimimo metraštininkui Albinui Kentrai.

Iškilmingam minėjimui pirmininkavo Seimo pirmininkas V. Pranckietis ir Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas.

Į iškilmingą minėjimą pakviesti: buvę ir esami valstybės vadovai, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatai – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, atkurtos nepriklausomos Lietuvos pirmosios Vyriausybės nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, buvę Seimo pirmininkai, Lietuvoje išrinkti Europos Parlamento nariai ir aukščiausi kitų Europos Sąjungos institucijų pareigūnai iš Lietuvos, teismų vadovai, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Sąjūdžio Seimo tarybos nariai, žuvusiųjų už Lietuvos laisvę artimieji, kovotojai už Lietuvos laisvę, Sąjūdžio dalyviai.

Minėjime dalyvavo Lietuvos Bažnyčių hierarchai ir atstovai, miestų ir rajonų merai, tautinių bendrijų atstovai, Lietuvoje akredituoti užsienio valstybių ambasadoriai, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, pagrindinių kariuomenės rūšių ir pajėgų vadai, NATO padalinių atstovai, aukštųjų mokyklų vadovai, jaunimo atstovai, kiti svečiai.

Populiariausi