Lietuvoje

2018.11.13 22:32

Šalyje trūksta budinčių vaikų globėjų

Pertvarkant vaikų globos sistemą, šalyje trūksta, o kai kuriuose rajonuose išvis nėra budinčių globėjų, galinčių laikinai į savo namus priimti iš šeimų paimtus vaikus. Atlygį globėjams nustato savivaldybės, todėl jis įvairiose savivaldybėse skiriasi. Budintys globėjai teigia, jog šioje veikloje be meilės ir atsidavimo vaikams – neįmanoma.

Vilniečiai Daiva ir Mečislovas Adamovičiai budinčiais vaikų globėjais tapo prieš pustrečių metų. Per šį laikotarpį globojo 7 vaikus, o dabar jų šeimoje 2 vaikai. 

„Ateina, žinoma, visi panašiai: su emocinėm traumom, pergyvenimais išsiskyrimo su tėvais, tai mes kartu tą pergyvenam su tuo vaiku. Ir kol atsistato emocinė būsena, žinoma, reikia laiko, reikia meilės, apkabinimo, ramybės, įgyti pasitikėjimo to vaikelio, o vėliau jau viskas paprasta – eina pirmyn ir džiaugiamės gyvenimu, vienas kitu“, – pasakojo budinti vaikų globėja Daiva Adamovičienė.

Globoti kūdikį, sako, lengviau, nei atstatyti emocinę būklę paaugliui, kurie būna praradę pasitikėjimą suaugusiaisiais.   

„Viena mergaitė paskui jau, kai ilgiau pagyveno pas mus, pasakė: aš visą laiką laukiau, kada jūs mamytę pradėsit mušti arba kada pradėsit gerti. Taip ji ir nesulaukė, labai nustebo, kad visą gyvenimą galima pragyventi kartu“, – kalbėjo budintis vaikų globėjas Mečislavas Adamovičius.

Šiuo metu šalyje yra 177 laikinieji globėjai. Jų šeimose prižiūrimi apie 300 vaikų. Pasak Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovės, budinčių globėjų poreikis išlieka didelis, trūksta kelių šimtų globėjų. O norint jais tapti, svarbu noras ir pasiryžimas, tačiau vien to neužtenka.

„Asmuo kreipiasi į savivaldybę, pateikia prašymą, atliekamas to asmens pradinis vertinimas, tikrinama, ar nebuvo teistas, tikrinamas jo atitikimas, ar jis gali būti paskirtas globėju civiliniame kodekse nustatytais kriterijais, ar jis atitinka visus tuos reikalavimus, ar nėra pagrindų dėl ko jis negalėtų būti paskirtas globėju, tai yra ar jis nebuvo nušalintas nuo globėjo pareigų, ar jis nebuvo teistas už konkrečius nusižengimus, ar amžius jo atitinka gebėjimą būt globėju. Ne mažiau 21 metai ir ne daugiau kaip 65 metai, išskyrus išimtis, kurios gali būti taikomos artimiesiems giminaičiams. Kuomet atliekamas pradinis vertinimas, ar jis yra teigiamas, asmuo siunčiamas į mokymus. Tai yra specializuoti globėjams ir įtėviams skirti mokymai pagal specialią programą“, – pasakojo Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė.

Globotojui, už vaiko prižiūrą, priklausomai nuo amžiaus, vaiko išlaikymui skiriama nuo 300 eurų. Taip pat, priklausomai nuo globotinio amžiaus ir kiek jų prižiūrima, mokamas atlygis, kuris, pavyzdžiui, Vilniuje prasideda nuo 500 eurų. Tokiai veiklai vykdyti būtina individualios veiklos pažyma ir pagal ją mokami mokesčiai.

Budinčiam globotojui atlygį nustato savivaldybės, todėl Lietuvoje jis gali gerokai skirtis. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė teigia, kad surasti budinčius globėjus sunkiausiai sekasi Radviliškio, Šiaulių, Kelmės rajonų savivaldybėms. Geriausia padėtis – Vilniuje, Kaune, Šiaulių mieste. Norintys tapti budinčiais globėjais, gali kreiptis ir į „SOS vaikų kaimus“, kuriuose savaitgalį surengta atvirų durų diena.    

Lietuvoje yra apie 120 tūkst. vaikų. Apie 10 tūkst. yra netekę tėvų globos, iš jų apie pusę globoja giminaičiai, o kitiems skirta institucinė globa. 

Plačiau apie tai – Algirdo Igoriaus reportaže.