Lietuvoje

2020.01.30 16:24

15 eurų kelias su detektyvo prieskoniu: ministerija sako, kad pinigų būreliams yra, savivaldybės jų nematė

Aida Murauskaitė, LRT.lt 2020.01.30 16:24

Dėl 15 eurų vaikų būreliams aistros liepsnoja dar nuo praėjusių metų gruodžio. Šių europinių pinigų skirstytoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) tikina, kad suma neformaliojo švietimo veiklai yra tokia pati kaip praėjusiais metais. Tuo tarpu savivaldybės, perimančios iš ministerijos šias lėšas ir paskirstančios būrelių rengėjams, skėsčioja rankomis – šiemet jos dar nematė nei realių, nei popieriuje išguldytų pinigų. 

Kaip LRT.lt sakė Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (LVJC) vadovas Valdas Jankauskas, NVŠ krepšeliai 2020 metams jo įstaigai dar nepaskirti, be to, Vilniaus miesto savivaldybė dar nepervedė pinigų už 2019 metų gruodį.

Tiesa, tėvams nereikėjo už būrelius mokėti brangiau. Kaip sakė V. Jankauskas, krepšelio nuolaidą – 15 eurų – už sausį klientams LVJC taikė savo sąskaita. Gavę pinigus būrelių rengėjai turės kompensuoti tėvams, sumokėjusiems visą sumą.

Kad apie NVŠ krepšelius nieko nežino, patikino ir Kauno miesto savivaldybė. Vilniaus miesto savivaldybė turi preliminarų susitarimą, tačiau galutinio – kol kas ne, nors praėjusiais metais tokiu laiku jau žinojo, koks aruodas pinigų sostinėje gyvenantiems vaikams teksiąs.

Seimo narys Gintaras Steponavičius ragina vaikų užimtumui pinigų surasti valstybės biudžete, kaip kad buvo prieš kelerius metus.

Iki sausio pabaigos – jokios žinios

2020 m. sausio 29 dieną Kauno miesto savivaldybė neturėjo oficialiai patvirtintos informacijos iš ŠMSM, kiek lėšų bus skirta neformaliojo švietimo programų finansavimui iš Europos struktūrinių fondų.

„Tik gavus oficialiai patvirtintus dokumentus iš ministerijos bus galima nustatyti finansavimo tvarką ne tik vasariui, bet ir kitam laikotarpiui. Iki tol 15 eurų suma yra skiriama už neformaliojo švietimo programų finansavimą, kai programas vykdo nevyriausybinės organizacijos ir laisvieji mokytojai. Kai bus gautas ir pasirašytas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ susitarimas, tuomet miestas galės dėlioti tolesnę finansavimo eigą“, – aiškino Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Asta Keruckė.

Įprastai, pagal savivaldybės patvirtintą tvarką, nevalstybinėms organizacijoms, kurios vykdo programas Kaune, už programą skiriama 15 eurų, biudžetinėms – 10 eurų.

A. Keruckė sakė, kad kol neaišku, kokia lėšų suma bus skiriama ministerijos, miestas apsisprendė pirmiausia numatyti finansavimą nevalstybinėms organizacijomis ir laisviesiems mokytojams, o jei bus gautas finansavimas toks, koks buvo praėjusiais metais, finansuoti ir biudžetinių įstaigų programas. Biudžetinės įstaigos yra visiškai išlaikomos iš savivaldybės biudžeto, o jų vykdomų programų kaina yra 5-10 eurų per mėnesį.

Vaikų būrys išaugo

Vilniaus miesto vicemerė Edita Tamošiūnaitė sakė, kad pagal preliminarią sutartį vilniečių vaikų būreliams sausio mėnesiui numatyti 286 tūkst. eurų.

Ji pabrėžė, kad nuo praėjusių metų spalio vaikų, lankančių būrelius, skaičius diidėjo, tad miestiečiams stigs 24 tūkst. eurų. Vicemerė kreipėsi į ministeriją, kad suma būtų numatyta ne pagal metų vidurkį, o pagal gruodžio mėnesio rodiklius.

„Anksčiau tarpušvenčiu žinodavome, kokią sumą gausime, o šiemet stigo informacijos, gal derėjosi dėl europinių pinigų. Praėjusiais metais tokiu laiku žinodavome, kiek pinigų turėsime, o šiemet sausio 30 dieną dar sutarties nesame pasirašę“, – sakė vicemerė.

Tiesa, sakė ji, kilus triukšmui dėl neformaliojo švietimo, ketvirtadienį savivaldybėms ŠMSM išplatino raštą, kad pinigų tikrai būsią.

Klaipėdiečių informacija nepasiekė

Šią savaitę nei pinigų, nei rašto, kuriame būtų numatyta pinigų skyrimo tvarka, nebuvo gavusi ir Klaipėdos meiesto savivaldybė.

„Taip pat negauta ir NVŠ skirtų lėšų 2020 m. sausio mėnesiui. Atkreiptinas dėmesys, kad iki šiol NVŠ teikėjai negavo pinigų ir už 2019 m. gruodžio mėn. vykdytą veiklą“, – perdavė uostamiesčio savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Aušra Lukauskienė.

2019 m. vasario- birželio mėnesiais jauniesiems klaipėdiečiams buvo numatyta 420 tūkst. eurų (po 15 eurų vaikui), o išmokėta NVŠ paslaugų teikėjams 409 815 eurų (dalis lėšų neišmokėta, nes sumažėjo būrelius lankančių vaikų skaičius).
2019 m. spalio- gruodžio mėnesiams numatyta 296 565 eurų (po 17 eurų vaikui), o išmokėta 294 763 eurų.

Kaip sakė A. Lukauskienė, iš viso 2019 m. pagal papildomą susitarimą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) buvo įsipareigojęs pervesti 709 844 eurus, o pervedė 704 578 eurus, nes sumažėjo lankančių būrelius vaikų.

Kaip sakė Klaipėdos miesto savivaldybės atstovė, rengiant atsakymą LRT.lt buvo gautas raštas iš LMNŠC apie papildomą susitarimą prie jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ dėl 2020 metų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo iš projekto sutaupytų lėšų.

Pagal šį papildomą susitarimą, „pareiškėjas (t.y. LMNŠC) įsipareigoja gavęs paramą iš projekto sutaupytų lėšų už 2020 metus pervesti iki 82 334 eurų kitoms išlaidoms skirtą finansavimą partneriui (t.y. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai) mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.

Aiškina, kad taip buvo visuomet

ŠMSM tikino, kad šiemetinė padėtis nėra išskirtinė. Pinigai vėluodavo ir anksčiau.

„Kadangi NVŠ finansuojamas ES lėšomis, lėšos ateina deklaravus NVŠ vaikų skaičių ir pateikus visus būtinus dokumentus. Vaikų dalyvavimo skaičius „nuimamas“ paskutinę mėnesio dieną, už sausio vaikų dalyvavimą – rytoj.

Tuo pagrindu pervedamos lėšos ir formuojami mokėjimo prašymai. Savivaldybės tai žino, nes keletą metų tokia praktika taikoma, tai įprasti ES lėšų skyrimo procesai. ES lėšos skiriamos kompensavimo principu“, – aiškino ministerijos atstovai.

Be to, anot ministerijos, savivaldybės žino, kiek lėšų skirta sausiui–vasariui (tai – sutaupyti 1,3 mln. iš dabartinio projekto), netrukus jas pasieks informacija ir apie likusias 2020 m. skiriamas lėšas: „Dabar rengiami teisės aktai ir artimiausiu metu savivaldybes pasieks informacija apie skiriamas NVŠ lėšas projekto veikloms tęsti iki kalendorinių metų pabaigos“.

Šią savaitę ŠMSM darsyk patvirtino, kad numatyta suma tokia pati, kaip ir pernai. Ministerija anksčiau yra sakiusi, kad tai 12 mln. eurų.

„Kaip kad ir buvo, krepšelio dydis gali svyruoti nuo 10 iki 20 eurų, o konkrečią sumą nusistato savivaldybė“, – pridūrė ministerijos atstovai.

Ragina skirti pinigų iš biudžeto

2020 metų pinigų skirstymas sukėlė nerimo ir dėl dar vieno dalyko. Europos Komisija nurodė, kad pirmenybė turėtų būti teikiama socialinių poreikių vaikams ir tiems, kurie lanko STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) būrelius.

Tokią nuostatą išplėtojo ir ŠMSM, paaiškindama, kad 70 proc. būrelių, kuriuos renkasi vaikai, yra sporto ir menų, o robotiką renkasi retai. Be to, ministerija nurodo, kad justi stygius etokultūros, pilietiškumo ugdymo būrelių.

Seimo narys Švietimo ir mokslo komiteto G. Steponavičius piktinosi ir dėl vėluojančių pinigų, ir dėl rekomendacijų, kam pirmiausia turėtų atitekti 15 eurų.

„Už sausį nesumokėta, dėl vasario – nežinia. Ministerija nevaldo situacijos, su būrelių rengėjais nesitaria, tėvai sutrikę“, – kirčių negailėjo Seimo narys, buvęs švietimo ir mokslo ministras.

Parlamentaras įsitikinęs, kad NVŠ turėtų būti finansuojamas biudžeto lėšomis, kaip kad buvo anksčiau.

G. Steponavičiaus iniciatyva prieš kelerius metus buvo įvestas NVŠ krepšelis, jam lėšos būdavo skiriamos iš valstybės biudžeto, tačiau ilgainiui šio modelio atsisakyta – taupant pinigus prieš kelerius metus šiam reikalui pradėta naudoti europinius pinigus.

Anot G. Steponavičiaus, veikiant krepšelio principu grįstam finansavimo modeliui padvigubėjo į neformalųjį ugdymą įsitraukiančių vaikų skaičius ir pasiekė iki 100 tūkstančių.

„Be to, būreliai pasiekė ir nutolusius kaimus. Ten vaikai nebelaksto pakampiais, o įsitraukia į kokią nors veiklą“, – aiškino G. Steponavičius.