Gotikos kelionė į Lietuvą: kodėl Šv. Onos bažnyčia buvo statoma iš raudonų plytų?

Į Lietuvą gotika atkeliavo XIV a. pabaigoje, pavėlavusi nuo Europoje vyravusios beveik 150 metų. Tai buvo pirmas stilius, atėjęs iš Vakarų. Kuo lietuviška gotika skyrėsi nuo prancūziškosios? Kodėl ji buvo statoma iš raudonų plytų? Ir ar tikrai Napoleonas svajojo apie Šv. Onos bažnyčią Paryžiuje?