Doc. dr. Renata Legenzova: universitetas neruošia žmonių konkrečiai darbo vietai

VDU ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų vadovė doc. dr. Renata Legenzova pasakos apie universiteto paklausumą šiais laikais, verslo ir ekonomikos studijas bei lietuvių finansinio raštingumo stoką.