Literatūros pėdsekys. Jauniausias klasikas Vytautas Mačernis – tragiško likimo kūrėjas, kurio gyvenimas truko vos 23 metus

Vytauto Mačernio gyvenimo ir kūrybos pėdsakais Žemaičių Kalvarijoje, V. Mačernio muziejuje. Dokumentiškai atkurti V. Mačernio gyvenimo epizodai.